Lees hieronder verder

Hospice De Patio

Verblijven in een bijna-thuis-huis
Aan de rand van het Weizigtpark is hospice De Patio te vinden. Dit bijna-thuis-huis biedt plaats aan acht bewoners in een terminale levensfase. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, aard van ziekte of levensbeschouwing.
Vrijwilligers omringen de bewoners dagelijks met zorg en aandacht. De palliatieve zorg in de hospice is gericht op het verlichten van de klachten en het in stand houden van de kwaliteit van het bestaan.

Tijdelijk verblijf
De hospice biedt ook de mogelijkheid voor een tijdelijk verblijf van een ernstig zieke. Dit kan bijvoorbeeld om de familie van deze persoon voor een korte periode van de zorg te ontlasten. De huisarts of de transferverpleegkundige van het ziekenhuis kunnen een aanmelding verzorgen.

Kom eens kijken
Het besluit om naar een hospice te gaan, kan ingrijpend zijn. U moet er een goed gevoel bij hebben. Daarom ontvangen wij u of uw naasten graag voor een rondleiding door hospice De Patio.
Daarnaast wil hospice De Patio meer inwoners van Dordrecht en omstreken uitleggen waarvoor en voor wie deze kleinschalige huiselijke voorziening is bedoeld. De coördinatoren verzorgen op uitnodiging voor belangstellenden een presentatie of lezing.
U kunt tijdens kantooruren een afspraak maken met de coördinatoren via telefoonnummer 078 648 24 42.
Of lees online de brochure over de palliatieve zorg van Het Spectrum door.