Beperkter aanbod activiteiten

Alle locaties van Het Spectrum

Omschrijving

Het Spectrum heeft diverse maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor zijn soms activiteiten vervallen.

U kunt bij de locaties informeren naar de actuele stand van zaken.

Wij verzoeken u dringend om thuis te blijven als u verkouden bent, hoest of koorts heeft.