Informatie over het coronavirus

31 maart

Met de juiste inzet van beschermingsmiddelen beschermen we collega’s, bewoners, klanten en gasten. Wat verwachten daarbij van jou?

 • Werk in kleding met korte mouwen!! Dit is belangrijk voor een goede handhygiëne. Ook sieraden en lange nagels zijn niet toegestaan.
 • Was regelmatig je handen!! Bijv. voor en nadat je zorg verleent, voor het betreden van een andere unit.
 • Hoest je? Draag continu een chirurgisch masker. Gebruik wel elke 3 uur een nieuw masker. Let op: zet je masker niet tussentijds af, houd het gedurende je dienst het masker op.
 • Gebruik een FFP1 masker bij bewoners, gasten en klanten die positief zijn getest op het Coronavirus (zolang deze op voorraad zijn).
 • Hergebruik schorten met lange mouwen. 1 schort per bewoner, gast, klant per 24 uur.

Bekijk ook de instructiefilmpjes:

 

27 maart 2020

We blijven je via nieuwsbrieven naar je privé e-mailadres informeren over de actuele stand van zaken. Deze nieuwsbrieven vind je ook terug in de map op de afdelingen.

In het document onderaan deze pagina staat het Beleid inzetbare medewerkers tijdens Corona.

20 maart 2020
De Informatiebrieven die zijn gestuurd naar je privé e-mailadres bevatten veel actuele informatie.
Tevens is veel informatie te vinden via de nieuwsberichten:

Coronavirus- Laatste nieuws,
Vreedonk en De Sterrenlanden gesloten voor bezoekers (inclusief informatie over bezoek aan De Rozenhof),
– Bezoek aan Hospice De Patio en
Ontmoetingsruimtes zijn gesloten.

Nog enkele afspraken voor je op een rij:

Wanneer blijf je thuis?

 • Blijf thuis als je verkouden bent én je koorts hebt boven de 38 graden Celsius.
 • Als jij vanuit huis kunt werken en je dit hebt afgestemd met je leidinggevende. Wie geen token heeft om vanuit huis in te loggen, kan wel webmail gebruiken. De instructies voor het gebruik van webmail zijn verstuurd via je privé e-mailadres.

We doen ook een beroep op je om rekening te houden met de overheidsrichtlijn: reis niet naar het buitenland.

Afspraken over het uitvoeren van ons dagelijks werk

 • Ook al werk je thuis (na overleg met je leidinggevende), je blijft oproepbaar om alsnog je werk op een locatie uit te voeren.
 • Het zorgproces moet altijd doorgaan.

Lees de berichtgeving over thuiswerken.

Afspraken over het voeren van overleg

 • Klantgebonden overleggen (MDO) gaan door.
 • Aan overleggen nemen maximaal 15 personen deel.
 • Andere overleggen, niet zorggerelateerde: bespreek of het kan doorgaan.
 • Overleggen met externen (die we ontvangen binnen Het Spectrum of die wij elders bezoeken) gaan niet door. Uitzondering is als er een dringende reden is om het werkproces door te kunnen laten gaan.

Tip: onderzoek de creatieve mogelijkheden van overleggen op afstand, zoals telefonisch en via facetime.

Interne scholingen

Tot nader order stoppen alle interne scholingen. Overleg met je leidinggevende over het werken.

De Sterrenlanden en Vreedonk

Zijn helaas per 20 maart gesloten voor bezoekers. Een ingrijpend besluit, maar we moeten dit naleven.
Lees hierover meer.

 • De restaurants zijn gesloten voor bezoekers
 • Collega’s kunnen een lunch kopen in het restaurant en deze nuttigen op de afdeling of op de werkplek.

Activiteiten 

 • Groepsactiviteiten in de Hofzaal van De Sterrenlanden en in de restaurants van Vreedonk en De Prinsemarij gaan niet door.
 • De activiteiten op de afdelingen gaan wel door. Alleen per afdeling en met een maximale groepsgrootte (de unitgrootte geldt als richtlijn).
 • Alle activiteiten waarbij mensen van buitenaf zijn betrokken, gaan niet door.

Eerstelijnsbehandelingen in De Sterrenlanden

Deze zijn gestopt.

Activiteiten binnen de Ontmoetingsruimtes en De Prinsemarij

De Ontmoetingsruimtes (plinten) zijn gesloten. Activiteiten gaan dus niet door. Huurder kunnen wel een maaltijd in het restaurant ophalen. Huurders die hun maaltijd altijd bezorgd krijgen bezorgen we nog steeds de maaltijd aan huis.

Lees meer hierover.

Informatievoorziening door Het Spectrum

Via de privé e-mailadressen en de website van Het Spectrum houden we je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Op diverse punten waar collega’s samenkomen, liggen mapjes met daarin de nieuwsbrieven.
Verder plaatsen we informatieborden bij de ingang van alle locaties van Het Spectrum.
In het kwaliteitssysteem PCK is in het ‘boekje’ infectiepreventie ook deze informatie te vinden.

Wat gebeurt er bij een besmetting?

Dan volgen we de richtlijnen van het RIVM, houden we contact met de GGD en houden we betrokkenen, medewerkers en vrijwilligers op de hoogte.
Een CoronaComité houdt de dagelijkse ontwikkelingen in de gaten.

Op dit moment hebben we binnen Het Spectrum in principe voldoende beschermende maatregelen om de eerste periode goed op te vangen. Zet deze middelen nog niet preventief in, want de besmettingskans is het grootst bij ziekteverschijnselen.

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM (lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19).