Bezoek tijdens lockdown

Vreedonk & De Sterrenlanden

De overheid heeft de lockdown in Nederland nog verder verlengd.

Wat betekent deze lockdown voor het bezoeken van uw naaste?

 • Een bewoner (uw naaste) mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).
 • Als u tijdens het bezoek naar buiten gaat, bent u met maximaal 2 personen: uw naaste en u (bezoeker).
 • U draagt tijdens het bezoek een mondneusmasker. U ontvangt dit bij de ingang. Een eigen mondneusmasker is niet toegestaan. Ook kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek.

Waar heeft de lockdown nog meer effect op?

Naast de gevolgen voor het bezoek, zijn er nog enkele punten waarvoor wij aandacht hebben.

 • De kapsalons binnen de locaties zijn vanaf 3 maart weer open voor bewoners.
 • Het restaurant is tijdens bezoektijden open om er samen koffie of thee te drinken. We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum. Medewerkers is verzocht om zoveel mogelijk te lunchen op hun werkplek.
  Het maximaal aantal toegestane personen in het restaurant blijft 30 personen.
 • Bij teveel bezoekers op de afdelingen, in de restaurants of in de Hofzaal (De Sterrenlanden) moeten we mogelijk bezoek weigeren.
 • Behandelingen van bijvoorbeeld fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist gaan door als het om medisch noodzakelijke behandelingen gaat.
 • Pedicure: de medisch noodzakelijke pedicurebehandelingen gaan door.

Bezoektijden

Als er geen besmettingen zijn op de afdelingsunit die u wilt bezoeken, is bezoek overdag mogelijk tussen 10.30 uur en 12.00 uur of tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Als u overdag naar De Sterrenlanden komt, gaat in via INGANG B naar binnen. U kunt wel via de hoofduitgang naar buiten, de looproute geeft dit aan.
Als u in de avond wilt langskomen, kan dat zolang de receptie bemand is of na overleg met de afdeling.

Rood of oranje

Als medewerkers of bewoners op een afdelingsunit besmet zijn, is beperkt bezoek mogelijk. De afdelingsunit is dan ‘oranje’. Zolang de omvang van het probleem niet duidelijk is, is helaas geen bezoek mogelijk. De afdelingsunit is dan gesloten en ‘rood’.
Om vooraf te weten of een afdeling gesloten is, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling. (telefoonlijst Vreedonk en De Sterrenlanden).

Als u op bezoek komt

 • U komt alleen als u geen klachten heeft.
 • Maximaal 1 persoon per bewoner per dag.
 • U komt alleen tijdens de bezoektijden.
 • Noteer uw gegevens op de daarvoor bestemde briefjes (registreren).
 • Reinig uw handen.
 • U zet het mondneusmasker – krijgt u van Het Spectrum – op de juiste manier op en draagt dit de gehele tijd tijdens uw bezoek. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 10 jaar.
 • Eigen mondkapjes zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Wij kunnen u de toegang weigeren als u geen mondneusmasker draagt.
 • U houdt onderling 1,5 meter afstand.
 • Gastheren en -vrouwen bij de deur helpen u graag. We stellen het op prijs als u met hen niet in discussie gaat over de bezoekrichtlijnen. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de veiligheid van onze bewoners en dat waarderen wij enorm.

Juist gebruik mondneusmasker

Voor bezoekers stellen wij het gebruik van een mondneusmasker op de zorgafdelingen verplicht. In een korte instructievideo wordt het juiste gebruik van een mondneusmasker uitgelegd.

Registratie

Wanneer bezoekers binnenkomen, is registratie noodzakelijk.  Deze gegevens hebben we nodig voor een eventueel contactonderzoek mocht er een besmetting zijn. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doen bezoekers  vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.

Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 14 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.

Wanneer een afdeling binnen Vreedonk of De Sterrenlanden is gesloten

Op dit moment testen we uit voorzorg bewoners al met milde klachten. Dat betekent dat wij veel testen uitvoeren.
Als bezoekers – voordat zij komen – willen weten of de afdeling open is, kunnen zij de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.
Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Wat als er weer een besmetting is?

Het Spectrum bekijkt per situatie naar de best passende oplossingen. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit. Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.
Lees er meer over via de Praktische afspraken rondom bezoek.

Huiskamers alleen voor bewoners

We verzoeken bezoekers buiten de huiskamers op de etages te blijven. In de huiskamer zijn vaak meer bewoners en medewerkers bijeen. Om mogelijke besmetting of verspreiding van het Coronavirus te beperken, blijven de huiskamers gesloten voor bezoek.

De gangen zijn – zolang we nog voorzichtig moeten blijven – alleen bestemd om naar de kamer of het appartement te gaan. Als u een klein stukje wilt lopen, vragen we u dit buiten te doen.

Bezoek buiten Het Spectrum

Als u uw naaste wilt meenemen voor een bezoek buiten De Sterrenlanden of Vreedonk, dan is dat mogelijk. We vinden dat spannend, omdat dit een risico geeft op besmettingen. Zeker omdat het aantal besmettingen in en rondom Dordrecht nog steeds hoog is.
Daarom willen we vooraf weten welke bewoners/revalidanten op bezoek gaan, zodat we dit kunnen registreren. Wilt u dit doorgeven door het invullen van een formulier op de afdeling.

Denkt u bij bezoek buiten De Sterrenlanden of Vreedonk aan de RIVM-richtlijnen:

 1. houd 1,5 meter afstand
 2. was regelmatig uw handen
 3. vermijd drukte
 4. houd rekening met het maximum aantal bezoekers in de thuissituatie
 5. draag een mondneusmasker in publieke plaatsen
 6. bij klachten: blijf thuis

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Heeft u vragen over de zorg?

Als familie vragen over de zorg of over hun naaste hebben, kunnen zij deze per e-mail stellen of op een ander moment telefonisch contact opnemen met de afdeling. De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar en omdat we groepsvorming willen voorkomen.

Inzet vrijwilliger

We willen bezoekers gastvrij ontvangen. Dat doen enkele medewerkers in samenwerking met vrijwilligers. Zij hebben een ondersteunende en toezichthoudende rol.
Vrijwilligers laten we nog maar stapsgewijs toe. De groepsactiviteiten waarbij zij veelal hielpen, starten voorlopig nog niet. Ook voor de individueel gerichte activiteiten vragen wij nog geen hulp van vrijwilligers.

Ondanks de bijzondere omstandigheden wensen wij u namens alle medewerkers fijne en warme dagen toe de komende weken.