Publicatie Aan het werk in het verpleeghuis

Bestuurder Jurjen Sponselee van Het Spectrum is geïnterviewd voor een artikel in Aan het werk in het verpleeghuis. Deze publicatie is een vervolg op de Resultaten uit het verpleeghuis.

In Aan het werk in het verpleeghuis komen 45 zorgbestuurders (waaronder Jurjen Sponselee op pagina 33) aan het woord. De bestuurders vertellen hoe zij de middelen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daarvan in de praktijk merken.

Zo is er nog meer aandacht voor het welzijn van onze bewoners. Het Spectrum heeft daarvoor onder meer gastvrouwen en gastheren aangetrokken. Zij kunnen (individuele) aandacht geven aan bewoners in de huiskamers waardoor het zorgpersoneel ook meer rust, tijd en aandacht heeft voor de bewoners. Daarnaast zijn er beweegagogen en meer activiteitenbegeleiders om de mensen meer gerichte (individuele) aandacht te kunnen geven en meer passende beweegmomenten.