De Sterrenlanden & Vreedonk – praktische informatie en contact houden

Het Spectrum opent voorzichtig en stapsgewijs de deuren van De Sterrenlanden en Vreedonk  voor bezoekers. Naar dat moment kijkt iedereen uit, maar we moeten echt voorzichtig blijven. Daarom beginnen we met het beperkt toelaten van bezoek (voorlopig alleen op afspraak).
Lees meer over de versoepeling vanaf 15 juni en de aankondiging sinds 20 mei.
Heeft u als contactpersoon hierover geen e-mail of brief ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@hetspectrum.nl.

Beeldbellen en telefoneren

Het Spectrum heeft enkele contactmogelijkheden voor bewoners en hun naaste geregeld.

  • Familieontmoetingen; op een veilige manier elkaar dichtbij te zien en te spreken via een spreekluisterverbinding. Hiervoor zijn binnen Het Spectrum De Sterrenlanden en Het Spectrum Vreedonk speciale plekjes ingericht.  De ontmoetingen zijn op afspraak en u kunt zich hiervoor opgeven. Wilt u er meer over weten? Stuur uw vraag in naar nieuwsbrief@hetspectrum.nl.
  • Via de speciale afdelingstelefoon (bekijk de telefoonlijst.)
  • Via Skype of FaceTime  (Bekijk contactlijst).

Het kan voorkomen dat u probeert te (beeld)bellen tijdens een druk zorgmomenten. Wilt u het dan later nog eens proberen?

Toch vinden wij dit nog niet genoeg. Zeker nu de overheid aangeeft dat we nog langer geen bezoek kunnen ontvangen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om bewoners en hun naasten – nog steeds op veilige afstand – bij elkaar te brengen. 

Het Spectrum heeft al plannen, maar vraagt contactpersonen en naasten ook om goede ideeën voor persoonlijk contact op afstand in te sturen. Stuur een idee in via nieuwsbrief@hetspectrum.nl

Hartverwarmend is ook te zien hoeveel lekkernijen, creatieve uitingen, kaarten en bloemen er binnenkomen. Dit laten we regelmatig zien via de Facebookpagina van Het Spectrum (@stichtinghetspectrum).

Aandacht voor bewoners

Ondanks de bijzondere omstandigheden en situatie blijven we zorg en activiteiten aanbieden aan bewoners. Veelal zijn de welzijnsactiviteiten nu individueel gericht, alleen op de eigen afdeling en zoveel als mogelijk binnen de dagstructuur zoals bewoners gewend zijn.
Ook tijdens deze momenten houden we ons aan de landelijke richtlijnen.

Praktische zaken

Gedurende deze Coronaperiode hebben we enkele praktische zaken anders geregeld, zoals de was, boodschappen en post.

  • Boodschappen en post: kunt u de gehele week afgeven bij de intree.
  • De was: wasgoedwisseling kan alleen op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de openingstijden van de receptie. De waszakken voorziet u van naam, afdeling en kamernummer. U brengt de waszak met schone was bij de ingang. Daar overhandigen wij u de vuile was.
  • De kapper, pedicure en tandarts komen voorlopig niet op de locaties. Zij komen alleen langs als het uitstellen van behandeling leidt tot gezondheidsklachten.

Wanneer uw naaste in de laatste levensfase is

Wanneer u het bericht krijgt dat uw naaste zich in de laatste levensfase bevindt, gelden andere bezoekregels voor u. De afdelingsmanager bespreekt dan met u de mogelijkheden.
Wij verzoeken u wel dringend om ook dan aandacht te hebben voor goede handhygiëne en om niet samen te scholen.

Heeft u vragen?

Lees meer: actuele informatie van Het Spectrum.
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de afdelingsmanager.

We beseffen hoe zwaar het is dat u niet op bezoek kunt komen. Wij wensen u sterkte. Het Rode Kruis heeft een telefoonnummer voor degenen die behoefte hebben aan een luisterend oor. U kunt hier uw verhaal kwijt: 070 44 55 888.