De Sterrenlanden & Vreedonk – praktische informatie en contact houden

Het Spectrum opent voorzichtig en stapsgewijs de deuren van De Sterrenlanden en Vreedonk  voor bezoekers.
Regelmatig sturen we contactpersonen hierover een e-mail met actuele informatie. Heeft u als contactpersoon hierover geen e-mail of brief ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@hetspectrum.nl.

Bezoek

Meer informatie over de bezoekmogelijkheden leest u via het nieuwsbericht over bezoek.

Beeldbellen en telefoneren

U kunt nog steeds gebruikmaken van het beeldbellen en telefoneren met bewoners.

  • Via de speciale unittelefoons van de afdelingen van Vreedonk en De Sterrenlanden (bekijk de telefoonlijst.)
  • Via Skype of FaceTime  (Bekijk contactlijst).

Het kan voorkomen dat u probeert te (beeld)bellen tijdens een druk zorgmomenten. Wilt u het dan later nog eens proberen?

Hartverwarmend is ook te zien hoeveel lekkernijen, creatieve uitingen, kaarten en bloemen er binnenkomen. Dit laten we regelmatig zien via de Facebookpagina van Het Spectrum (@stichtinghetspectrum).

Aandacht voor bewoners

Ondanks de bijzondere omstandigheden en situatie blijven we zorg en activiteiten aanbieden aan bewoners. Veelal zijn de welzijnsactiviteiten nu individueel gericht, alleen op de eigen afdeling en zoveel als mogelijk binnen de dagstructuur zoals bewoners gewend zijn. Ook tijdens deze momenten houden we ons aan de landelijke richtlijnen.

Praktische zaken

Gedurende deze Coronaperiode hebben we enkele praktische zaken anders geregeld, zoals de was, boodschappen en post.

  • Boodschappen en post: kunt u de gehele week afgeven bij de intree.
  • De was: wasgoedwisseling kan alleen op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de openingstijden van de receptie. De waszakken voorziet u van naam, afdeling en kamernummer. U brengt de waszak met schone was bij de ingang. Daar overhandigen wij u de vuile was.
  • De kapper, pedicure en tandarts zijn inmiddels – volgens richtlijnen en afspraken – aan het werk.

Wanneer uw naaste in de laatste levensfase is

Wanneer u het bericht krijgt dat uw naaste zich in de laatste levensfase bevindt, gelden andere bezoekregels voor u. De afdelingsmanager bespreekt dan met u de mogelijkheden.
Wij verzoeken u wel dringend om ook dan aandacht te hebben voor goede handhygiëne en om niet samen te scholen.

Heeft u vragen?

Lees meer: actuele informatie van Het Spectrum.
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de afdelingsmanager.