Op bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden

We vragen iedereen die onze locaties bezoekt om alert te blijven en de maatregelen te volgen. Belangrijk: blijf thuis als u of uw huisgenoot klachten heeft die wijzen op Corona. We rekenen op uw begrip en danken u voor uw medewerking hierbij.

De bezoekrichtlijnen een rij:

 • Bezoekers kunnen zonder afspraak langskomen tijdens de bezoektijden (zie hieronder).
 • Bij binnenkomst is het eerst registreren, dan handen desinfecteren en vervolgens een mondkapje opdoen. Dit mondkapje krijgen bezoeker uitgereikt van Het Spectrum. Iedereen die zich binnen de locaties verplaatst draagt een mondkapje. Er geldt alleen een uitzondering voor bewoners of klanten met dementie of een andere geldige medische reden.
 • U houdt onderling 1,5 meter afstand.
 • Maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment en maximaal 3 bezoekers per dag per bewoner.
 • De Sterrenlanden: bezoek komt binnen via ingang B waar een gastvrouw op hen wacht. Bij grote drukte, vragen we bezoekers om nog even buiten te wachten in de tent.
 • Alle bezoekers aan de zorgafdelingen dragen verplicht een mondneusmasker. Deze ontvangt u bij binnenkomst. Een zelf meegebracht mondneusmasker is niet toegestaan.
 • Bezoekers volgen de borden met de looproute naar de ontmoetingsplek binnen de locatie.
 • Als bezoek naar huis gaat, volgen zij de looproute naar uitgang.

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek terecht in het restaurant waar koffie en thee verkrijgbaar is. We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum.

Bezoektijden

De bezoektijden vanaf 3 augustus blijven overdag op alle dagen (De Sterrenlanden via ingang B):

 • van 10.30 uur tot 12.00 uur
 • van 13.30 uur tot 16.30 uur

In de avonduren zijn de bezoektijden (De Sterrenlanden via hoofdingang):

 • maandag tot en met vrijdag van 18.30 uur tot 20.45 uur
 • De Sterrenlanden: zaterdag en zondag van 18.30 uur tot 19.45 uur
 • Vreedonk: zaterdag van 18.30 uur tot 19.45 uur

De Sterrenlanden: ingang B voor bezoekers

Bezoekers aan De Sterrenlanden moeten voorlopig overdag via de aparte ingang voor bezoekers, ingang B, binnenkomen. Er is wel een andere route om naar buiten te gaan, namelijk via de uitgang bij de receptie. Deze looproute (ingang B en uitgang A) is ingesteld om drukte bij de ingangen zo veel als mogelijk te voorkomen.

Juist gebruik mondneusmasker

Voor bezoekers stellen wij het gebruik van een mondneusmasker op de zorgafdelingen verplicht. In een korte instructievideo wordt het juiste gebruik van een mondneusmasker uitgelegd.

Registratie

Wanneer bezoekers binnenkomen, is registratie noodzakelijk.  Deze gegevens hebben we nodig voor een eventueel contactonderzoek mocht er een besmetting zijn. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doen bezoekers  vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.

Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 14 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.

Wanneer een afdeling binnen Vreedonk of De Sterrenlanden is gesloten

Op dit moment testen we uit voorzorg bewoners al met milde klachten. Dat betekent dat wij veel testen uitvoeren.
Als bezoekers – voordat zij komen – willen weten of de afdeling open is, kunnen zij de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.
Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Wat als er weer een besmetting is?

Het Spectrum bekijkt per situatie naar de best passende oplossingen. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit. Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.

Huiskamers alleen voor bewoners

We verzoeken bezoekers buiten de huiskamers op de etages te blijven. In de huiskamer zijn vaak meer bewoners en medewerkers bijeen. Om mogelijke besmetting of verspreiding van het Coronavirus te beperken, blijven de huiskamers gesloten voor bezoek.

De gangen zijn – zolang we nog voorzichtig moeten blijven – alleen bestemd om naar de kamer of het appartement te gaan. Als u een klein stukje wilt lopen, vragen we u dit buiten te doen.

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Heeft u vragen over de zorg?

Als familie vragen over de zorg of over hun naaste hebben, kunnen zij deze per e-mail stellen of op een ander moment telefonisch contact opnemen met de afdeling. De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar en omdat we groepsvorming willen voorkomen.

Inzet vrijwilliger

We willen de bezoekers gastvrij ontvangen. Dat doen nu nog met enkele medewerkers, maar daarvoor vragen we binnenkort enkele vrijwilligers om ons te helpen. Zij krijgen een ondersteunende en toezichthoudende rol.
Vrijwilligers laten we nog maar stapsgewijs toe. De groepsactiviteiten waarbij zij veelal hielpen, starten voorlopig nog niet. Ook voor de individueel gerichte activiteiten vragen wij nog geen hulp van vrijwilligers.