Op bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden

In week 8 krijgen bewoners van De Sterrenlanden en Vreedonk een tweede vaccinatie tegen het coronavirus.

Om dit voorspoedig te laten verlopen is bezoek niet mogelijk:
– op dinsdag 23 en woensdag 24 februari in De Sterrenlanden; en
– op woensdag 24 en donderdag 25 februari in Vreedonk.

Zo kunnen we deze dagen alle aandacht aan de bewoners geven. Dank voor uw medewerking.

Deze komende periode blijft het aantal bezoekers per bewoner per dag maximaal één persoon. Dit geldt alleen voor de afdelingen waar geen (verdenking van) besmettingen is. Bij ingangen van De Sterrenlanden en Vreedonk hangen de bekendmakingen welke afdelingen gesloten (rood pamflet) zijn of beperkt bezoekers kunnen ontvangen (oranje pamflet).

Lees meer over het ontvangen van bezoek tijdens de lockdown.

Rood of oranje

Helaas blijft het voor de gesloten afdelingen (rood) niet toegestaan om bezoek te ontvangen, omdat we daar het besmettingsgevaar zoveel mogelijk moeten beperken. Op een ‘oranje’ afdeling is alleen beperkt bezoek mogelijk.
Om vooraf te weten of een afdeling gesloten is, kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling. (telefoonlijst Vreedonk en De Sterrenlanden).

Lees meer over de Praktische afspraken rondom bezoek.

We vragen iedereen die onze locaties bezoekt om alert te blijven en de maatregelen te volgen.
Belangrijk: blijf thuis als u of uw huisgenoot klachten heeft die wijzen op Corona. We rekenen op uw begrip en danken u voor uw medewerking hierbij.

De bezoekrichtlijnen een rij:

 • U komt alleen als u geen klachten heeft.
 • Maximaal 1 persoon per bewoner per dag.
 • U komt alleen tijdens de bezoektijden.
 • Noteer uw gegevens op de daarvoor bestemde briefjes (registreren).
 • Reinig uw handen.
 • U zet het mondneusmasker – krijgt u van Het Spectrum – op de juiste manier op en draagt dit de gehele tijd tijdens uw bezoek. Ook kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek.
 • Eigen mondkapjes zijn om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Wij kunnen u de toegang weigeren als u geen mondneusmasker draagt.
 • U houdt onderling 1,5 meter afstand.
 • Gastheren en -vrouwen bij de deur helpen u graag. We stellen het op prijs als u met hen niet in discussie gaat over de bezoekrichtlijnen. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de veiligheid van onze bewoners en dat waarderen wij enorm.

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek terecht in het restaurant waar koffie en thee verkrijgbaar is. We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum.

Bezoektijden

De Sterrenlanden:
– overdag: komt u binnen via ingang B. Daar is een gastvrouw. Bij grote drukte, vragen we bezoekers om nog even buiten te wachten in de tent.
– avond: kunt via de hoofdingang naar binnen.
U kunt wel via de hoofduitgang naar buiten, de looproute geeft dit aan.

De bezoektijden overdag zijn op alle dagen (De Sterrenlanden via ingang B):

 • van 10.30 uur tot 12.00 uur
 • van 13.30 uur tot 16.30 uur

In de avonduren zijn de bezoektijden (De Sterrenlanden via hoofdingang):

 • maandag tot en met vrijdag van 18.30 uur tot 20.45 uur
 • De Sterrenlanden: zaterdag en zondag van 18.30 uur tot 19.45 uur
 • Vreedonk: zaterdag van 18.30 uur tot 19.45 uur

Juist gebruik mondneusmasker

Voor bezoekers stellen wij het gebruik van een mondneusmasker op de zorgafdelingen verplicht. In een korte instructievideo wordt het juiste gebruik van een mondneusmasker uitgelegd.

Registratie

Wanneer bezoekers binnenkomen, is registratie noodzakelijk.  Deze gegevens hebben we nodig voor een eventueel contactonderzoek mocht er een besmetting zijn. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doen bezoekers  vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.

Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 14 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.

Wanneer een afdeling binnen Vreedonk of De Sterrenlanden is gesloten

Op dit moment testen we uit voorzorg bewoners al met milde klachten. Dat betekent dat wij veel testen uitvoeren.
Als bezoekers – voordat zij komen – willen weten of de afdeling open is, kunnen zij de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.

Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Wat als er weer een besmetting is?

Het Spectrum bekijkt per situatie naar de best passende oplossingen. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit. Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.

Huiskamers alleen voor bewoners

We verzoeken bezoekers buiten de huiskamers op de etages te blijven. In de huiskamer zijn vaak meer bewoners en medewerkers bijeen. Om mogelijke besmetting of verspreiding van het Coronavirus te beperken, blijven de huiskamers gesloten voor bezoek.

De gangen zijn – zolang we nog voorzichtig moeten blijven – alleen bestemd om naar de kamer of het appartement te gaan. Als u een klein stukje wilt lopen, vragen we u dit buiten te doen.

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Heeft u vragen over de zorg?

Als familie vragen over de zorg of over hun naaste hebben, kunnen zij deze per e-mail stellen of op een ander moment telefonisch contact opnemen met de afdeling. De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar en omdat we groepsvorming willen voorkomen.

Inzet vrijwilliger

We willen bezoekers gastvrij ontvangen. Dat doen enkele medewerkers in samenwerking met vrijwilligers. Zij hebben een ondersteunende en toezichthoudende rol.
Vrijwilligers laten we nog maar stapsgewijs toe. De groepsactiviteiten waarbij zij veelal hielpen, starten voorlopig nog niet. Ook voor de individueel gerichte activiteiten vragen wij nog geen hulp van vrijwilligers.