Op bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden

Tijdens de coronaperiode verkleinde Het Spectrum de afdelingen door de tussendeuren te sluiten. Op deze manier hebben we de verspreiding van het coronavirus kunnen beperken. Vanaf 1 september heft Het Spectrum de compartimentering van bewoners op PG-etages in De Sterrenlanden gedeeltelijk op. De deuren tussen de dubbele units gaan open waardoor bewoners meer bewegingsruimte hebben.
In Vreedonk zijn de deuren tussen de units eerder geopend en dit bevalt goed.

In De Sterrenlanden gaat het om de deuren tussen de units:
‚ÄĘ PG1 Jorishof en Korenbloemhof
‚ÄĘ PG2 Oranjehof en Drievriendenhof
‚ÄĘ PG3 Touwdraaiershof en Lenghenhof

Het kan voorkomen dat we bij vermoedens van een coronabesmetting, of als er veel onrust op een afdeling is, de deuren toch weer tijdelijk sluiten. Het uitgangspunt is wel om de deuren zoveel mogelijk open te houden.

Bezoekers vragen we nog wel dringend om bij binnenkomst en weggaan gebruik te maken van de alternatieve route via de kleine lift in de fysiogang voor de units aan de achterzijde. Voorlopig willen we bezoek en medewerkers nog geen gebruik laten maken van de tussendeuren. We verwachten binnenkort een volgende stap te kunnen maken en ook de deur naar de enkele units aan de andere kant van het liftplein voor bewoners open te zetten. Hiervoor willen we eerst enkele weken ervaring opdoen op de dubbele units.

Geldende afspraken

Toch blijven we voorzichtig. Het Spectrum zet het welzijn en de gezondheid van bewoners, revalidatieklanten, de medewerkers en vrijwilligers bovenaan. We informeren u daarom over de afspraken die nog steeds gelden binnen Het Spectrum.

Lees hieronder meer over:

 • Bezoekregels in Vreedonk en De Sterrenlanden
 • Wanneer een mondneusmasker dragen
 • Bezoektijden
 • Basisregels blijven belangrijk
 • Knuffelcontact
 • Huiskamerbezoek in De Sterrenlanden
 • Wandelen over de afdeling in Vreedonk
 • Restaurants
 • Jonge kinderen op bezoek
 • Testen en bescherming
 • Registratie
 • Wanneer een afdelingsunit is gesloten
 • Heeft u klachten?
 • Heeft u vragen over de zorg?

Bezoekregels voor Vreedonk en De Sterrenlanden:

Er geldt geen maximum aantal bezoekers per bewoner per dag meer. Wel vragen we bezoekers om met maximaal 4 bezoekers per bezoekmoment te komen.
Zo houden we voldoende ruimte en kunnen we voldoende afstand van elkaar houden. Als u voor een bijzondere gelegenheid met meer bezoekers wilt komen, dan kunt u dit afstemmen met de betreffende afdelingsmanager. Samen kunt u dan tot een oplossing komen.

Buiten gelden geen beperkingen voor bezoek.

Wat blijft gelden:

 • Wanneer een afdelingsunit ROOD is, is geen bezoek mogelijk.
 • Op ORANJE afdelingsunits: beperkt bezoek op afspraak.
  Bij ingangen van De Sterrenlanden en Vreedonk hangen de bekendmakingen welke afdelingen gesloten (rood pamflet) zijn of beperkt bezoekers kunnen ontvangen (oranje pamflet).
 • De quarantaineperiode kunnen we voor gevaccineerde bewoners verkorten tot 5 dagen. Als we op de 5e dag een negatieve coronatest uitslag hebben, kan de bewoner uit quarantaine. Deze maatregel geldt alleen wanneer de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd.
  Daarnaast geldt dat de artsen en verpleegkundigen van Het Spectrum kunnen besluiten om af te wijken van deze nieuwe quarantaineregel. Zij bekijken altijd de totale situatie binnen een afdelingsunit en bij hun afweging staat de veiligheid van alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers voorop.

Wanneer een mondneusmaskers dragen

 • Als u (of andere bezoekers aan uw naaste) tweemaal bent gevaccineerd mag u het mondneusmasker afdoen wanneer u op de kamer of het appartement van uw naaste bent. Dit knuffelcontact, zoals we dat noemen, was al eerder ingegaan. (lees meer over het zogenoemde knuffelcontact verderop – scroll verder naar beneden).¬†Blijf wel alert op klachten, ook na vaccinatie.
 • In het restaurant (en in De Hofzaal van De Sterrenlanden) mag het mondneusmasker af als u 1,5 meter afstand van elkaar kunt houden.
 • In alle andere ruimtes en gangen is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Ook medewerkers van Het Spectrum blijven voorlopig mondneusmaskers dragen.

Bezoektijden Vreedonk en De Sterrenlanden

De bezoektijden overdag zijn op alle dagen:

 • van 10.30 uur tot 12.00 uur
 • van 13.30 uur tot 16.30 uur

In de avonduren zijn de bezoektijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 18.30 uur tot 20.45 uur
 • De Sterrenlanden: zaterdag en zondag van 18.30 uur tot 19.45 uur
 • Vreedonk: zaterdag van 18.30 uur tot 19.45 uur

Basisregels blijven belangrijk

We vragen iedereen die onze locaties bezoekt om alert te blijven en de maatregelen te volgen.
De meeste bewoners in Vreedonk en in De Sterrenlanden (PG- en Somatiek-etages) zijn inmiddels gevaccineerd. Maar we houden er nog rekening mee dat niet alle revalidatieklanten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gevaccineerd.

 • U komt alleen als u geen klachten heeft.
 • Maximaal 4 personen per bewoner per bezoekmoment.
 • U komt alleen tijdens de bezoektijden.
 • Bij binnenkomst in de locatie desinfecteert u de handen.
 • Noteer uw gegevens op de daarvoor bestemde briefjes (registreren). Deze gegevens hebben we nodig voor een eventueel contactonderzoek mocht er een besmetting zijn. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doet u vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.
  Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 10 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.
 • U zet het mondneusmasker ‚Äď krijgt u van Het Spectrum – op de juiste manier op en draagt dit tijdens uw bezoek. Ook kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek.
  Eigen mondkapjes zijn om hygi√ęnische redenen niet toegestaan.
 • Het Spectrum kan u de toegang weigeren als u geen mondneusmasker draagt.
 • Draag het mondneusmasker gedurende het bezoekmoment. Alleen bij knuffelcontact, in de restaurants en in de Hofzaal (De Sterrenlanden) mag het mondneusmasker af als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Blijf thuis als u of uw huisgenoot klachten heeft die wijzen op Corona. O√≥k na vaccinatie blijft deze afspraak gelden.
 • Zorg ook voor frisse lucht: ventileer zoveel mogelijk door bijvoorbeeld een raam open te zetten.

Wanneer bezoekers en bewoners samen naar buiten gaan, kan het mondneusmasker alleen af als zij voldoende (dus 1,5 meter) afstand van elkaar kunnen houden.

Gastheren en -vrouwen (vrijwilligers) bij de deur helpen u graag. We stellen het op prijs als u met hen niet in discussie gaat over de bezoekrichtlijnen. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de veiligheid van onze bewoners en dat waarderen wij enorm.
De gastheren en -vrouwen bij de deur en ook de zorgteams spreken u erop aan als u zich niet aan de basisregels houdt, maar hun primaire aandacht is natuurlijk vooral gericht op de zorg voor de bewoners en revalidatieklanten. Daarom het dringende verzoek aan bezoekers zelf  de verantwoordelijkheid te nemen de basisregels na te leven.

Knuffelcontact

Het Spectrum heeft het zogenoemde ‘knuffelcontact’ ge√Įntroduceerd. Bezoeker en bewoner kunnen elkaar dan op de kamer ontmoeten, zonder mondneusmasker.
Dit kan echter alleen onder de volgende voorwaarden en geldt alleen voor bewoners PG en Somatiek:

 • De bewoner is tweemaal gevaccineerd
 • De bezoeker is tweemaal gevaccineerd en heeft geen klachten
 • Knuffelcontact-bezoek is alleen mogelijk in de kamer van de bewoner

We vertrouwen erop dat bezoekers begrijpen hoe belangrijk het is om deze voorwaarden op te volgen. Zeker wat betreft het punt dat knuffelcontact alleen mogelijk is als bezoeker tweemaal zijn gevaccineerd.
Gelukkig merken we dat het overgrote deel van de bezoekers zich aan de regels houdt.

Huiskamerbezoek in De Sterrenlanden

In de huiskamer en op het liftplein op de etage van uw naaste kunnen we weer beperkt bezoekers ontvangen. Om te voorkomen dat er teveel mensen zijn, maakt het afdelingsteam een schema.
Als u (of andere bezoekers aan uw naaste) samen naar de huiskamer of het liftplein wilt gaan, neemt u voordat u op bezoek komt, contact op met de afdelingsmanager. Samen maakt u afspraken over het bezoekmoment.
In de huiskamer en op het liftplein blijft het voorlopig verplicht om een mondneusmasker te dragen.

Wandelen over de afdeling in Vreedonk de dubbele units in De Sterrenlanden

De compartimentering in units op de etages is inmiddels gedeeltelijk losgelaten. Dat betekent dat bewoners vrij kunnen rondwandelen over de hele eigen etage. Ze kunnen ook meedoen aan activiteiten in de andere huiskamer of op de gang van de andere unit.

Restaurants

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek terecht in het restaurant waar koffie en thee verkrijgbaar is. In de restaurants kunnen maximaal 4 personen aan één tafel zitten (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).
We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum.

Jonge kinderen op bezoek

We zien regelmatig kinderen gezellig meekomen tijdens de bezoekmomenten. We vragen bezoekers nadrukkelijk om alert te blijven en kinderen thuis te laten wanneer zij (beginnend) verkouden zijn en/of hoesten. Het hoort bij de basisregels.

Testen en bescherming

De meeste bewoners zijn volledig gevaccineerd. Toch blijft Het Spectrum bewoners testen en sluiten we soms afdelingsunits. Dat doen we om de volgende redenen:

 • het vaccin biedt geen 100 procent bescherming. Je kunt nog steeds corona krijgen. De afgelopen weken constateerden we helaas toch enkele besmettingen bij bewoners en medewerkers die al tweemaal zijn gevaccineerd.
 • nog niet alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zijn gevaccineerd. Dus ook om hen te beschermen is het belangrijk te weten wie corona heeft.
 • bij een coronabesmetting brengen we in kaart met wie iemand in de 48 uur ervoor contact heeft gehad. Bezoekers informeren we over de GGD-richtlijnen en vragen we om zich te laten testen. Zo houden we zicht op de verspreiding en kunnen we die zo nodig indammen.

Het Spectrum houdt vast aan het dragen van beschermende middelen als een bewoner klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Dit doen we bewust, omdat het RIVM aangeeft dat één tot twee weken na de tweede vaccinatie 60 tot 90 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat iemand na twee vaccinaties corona krijgt, is erg klein, maar niet nul.
Het is wel bekend dat iemand die na vaccinatie alsnog corona krijgt, meestal minder ernstig ziek is. Daarom moet iedereen zich na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Ook omdat nog niet bekend is hoe besmettelijk diegene dan is. U kunt meer lezen via de website van het RIVM over de werking van de vaccins.

Wanneer een afdelingsunit binnen Vreedonk of De Sterrenlanden is gesloten

Op dit moment testen we uit voorzorg bewoners al met milde klachten. Dat betekent dat wij veel testen uitvoeren.
Als bezoekers – voordat zij komen – willen weten of de afdeling open is, kunnen zij de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.

Op gesloten afdelingen (ROOD) is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen, omdat we daar het besmettingsgevaar zoveel mogelijk moeten beperken.
Op een ORANJE afdeling is alleen beperkt bezoek mogelijk.

Het Spectrum bekijkt per situatie naar de best passende oplossingen. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit. Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.

Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Dit geldt ook wanneer u gevaccineerd bent. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Heeft u vragen over de zorg?

Als familie vragen over de zorg of over hun naaste hebben, kunnen zij deze per e-mail stellen of op een ander moment telefonisch contact opnemen met de afdeling. De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar. Ook willen we groepsvorming voorkomen.