Op bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden

Helaas zien we binnen Het Spectrum het aantal besmettingen weer stijgen. Dat betekent dat we diverse maatregelen nemen om het aantal besmettingen te beperkingen. Zo is het wederom verplicht om een mondneusmasker te dragen, behalve wanneer u op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Zoals in het restaurant of op de kamer/ het appartement van uw naaste. Het maximale aantal bezoekers per bewoner per bezoekmoment is teruggebracht naar maximaal 2 personen (exclusief kinderen onder de 12 jaar)

Tijdens knuffelcontactmomenten mag u ook het mondneusmasker afdoen als u allen volledig bent gevaccineerd.

Bezoekers (Vreedonk of De Sterrenlanden) verzoeken we weer dringend om zich te registreren bij binnenkomst. Dit was sinds september vrijwillig. Door de registratie kunnen we bezoekers benaderen wanneer we te maken hebben met een besmetting in de omgeving van hun naaste.

Gelukkig is een groot deel van de bewoners en de medewerkers al gevaccineerd. We zien namelijk dat degenen die zijn gevaccineerd over het algemeen lichte klachten hebben.  Helaas kunnen mensen die zijn gevaccineerd wel besmet raken en het coronavirus ook overbrengen.

De geldende maatregelen

 • Mondneusmaskers dragen
  Draag een mondneusmasker, behalve wanneer u op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Zoals in het restaurant of op de kamer/ het appartement van uw naaste.
 • We behouden de 1,5 meter afstand van elkaar
  Om toch het risico op verspreiding te beperken. Natuurlijk kunt u tijdens het knuffelcontact dichter bij elkaar zijn. Dan geldt wel dat u beiden volledig bent gevaccineerd en dat u op de kamer van de bewoner blijft.
  Als u een lift wilt instappen: let u alstublieft op het maximaal aantal toegestane mensen om de 1,5 meter afstand te houden.
 • Meer bezoek en bezoektijden verruimen
  U kunt op bezoek komen tussen 10.00 uur en 22.00 uur.
  Daarmee gaan we terug naar de bezoektijden van voor de Coronapandemie.
  Wilt u wel meehelpen de rust in de huiskamers te behouden? Daarom het dringende verzoek om tijdens eetmomenten niet naar de huiskamer te komen.
  Bewoners mogen maximaal 2 personen (kinderen onder de 12 jaar tellen we niet mee) per bezoekmoment ontvangen. Om de rust op de etages te bewaken en vooral in het belang van de bewoners, vragen we u om vooraf met het zorgteam af te stemmen als u met meer personen wilt komen.
 • Koopjeshof en Ketelbinkie weer open
  In Vreedonk is Ketelbinkie sinds enige tijd weer te bezoeken. De winkel is open op dinsdagmiddag, donderdagmiddag en om de week op zaterdagmiddag.
  In De Sterrenlanden gaat de Koopjeshof één middag per week weer open: op dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur. De winkel is alleen open voor bewoners en hun bezoek. We kunnen wijkbewoners en anderen nog niet toelaten. Ook geldt dat er maximaal twee bezoekers tegelijk in het winkeltje mogen rondlopen.
 • Kerkdiensten
  Voorlopig zijn de kerkdiensten in De Sterrenlanden geannuleerd.
  In Vreedonk is gebleken dat de behoefte te klein is om kerkdiensten te verzorgen. De geestelijk verzorger heeft daar een meer maatwerkgerichte dienstverlening.
 • Registratie bij binnenkomst
  We verzoeken u dringend zich te registreren bij binnenkomst. Door uw gegevens achter te laten, kunnen we u benaderen als wij een bron- en contactonderzoek moet uitvoeren na een besmetting.

Aanvragen QR-code

Het Spectrum heeft van alle bewoners die zijn gevaccineerd de gegevens doorgegeven aan het RIVM. Deze gegevens zijn in de systemen van de overheid opgenomen. Het is dus mogelijk om voor uw naaste een QR-code op te vragen.

Het Spectrum kan deze QR-code niet voor bewoners regelen. Dit kunt u als contactpersoon wel regelen. U leest hierover meer via de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragen-over-coronabewijs

Verkleinde afdelingen/ compartimentering

Vanwege de zorgelijke situatie in Dordrecht en omgeving en het stijgende aantal besmettingen binnen Het Spectrum is besloten de afdelingen wederom te verkleinen door de tussendeuren te sluiten. Op deze manier proberen we de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Bezoekers van De Sterrenlanden vragen we daarom dringend om bij binnenkomst en weggaan gebruik te maken van de alternatieve route via de kleine lift in de fysiogang voor de units aan de achterzijde.

Geldende afspraken

Het Spectrum zet het welzijn en de gezondheid van bewoners, revalidatieklanten, de medewerkers en vrijwilligers bovenaan. We informeren u daarom over de afspraken die nog steeds gelden binnen Het Spectrum. Lees hieronder meer over:

 • Basisregels blijven belangrijk
 • Knuffelcontact
 • Restaurants
 • Jonge kinderen op bezoek
 • Testen en bescherming
 • Kleurcodes voor Vreedonk en De Sterrenlanden
 • Heeft u klachten?
 • Heeft u vragen over de zorg?

Basisregels blijven belangrijk

We vragen iedereen die onze locaties bezoekt om alert te blijven en de maatregelen te volgen.
De meeste bewoners in Vreedonk en in De Sterrenlanden (PG- en Somatiek-etages) zijn inmiddels gevaccineerd. Maar we houden er nog rekening mee dat niet alle revalidatieklanten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gevaccineerd.

 • U komt alleen als u geen klachten heeft.
 • Maximaal 2 personen per bewoner per bezoekmoment.
 • Bij binnenkomst in de locatie desinfecteert u de handen.
 • Registratie bij binnenkomst. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doet u vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.
 • Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 10 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.
 • Eigen mondkapjes zijn om hygi√ęnische redenen niet toegestaan.
 • Blijf thuis als u of uw huisgenoot klachten heeft die wijzen op Corona. O√≥k na vaccinatie blijft deze afspraak gelden.
 • Zorg ook voor frisse lucht: ventileer zoveel mogelijk door bijvoorbeeld een raam open te zetten.

Knuffelcontact

Het Spectrum heeft het zogenoemde ‘knuffelcontact’ ge√Įntroduceerd. Bezoeker en bewoner kunnen elkaar dan op de kamer ontmoeten, zonder mondneusmasker.
Dit kan echter alleen onder de volgende voorwaarden en geldt alleen voor bewoners PG en Somatiek:

 • De bewoner is tweemaal gevaccineerd
 • De bezoeker is tweemaal gevaccineerd en heeft geen klachten
 • Knuffelcontact-bezoek is alleen mogelijk in de kamer van de bewoner

We vertrouwen erop dat bezoekers begrijpen hoe belangrijk het is om deze voorwaarden op te volgen. Zeker wat betreft het punt dat knuffelcontact alleen mogelijk is als bezoeker tweemaal zijn gevaccineerd.

Restaurants

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek terecht in het restaurant waar koffie en thee verkrijgbaar is. In de restaurants kunnen maximaal 4 personen aan één tafel zitten (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).
We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum.

Jonge kinderen op bezoek

We zien regelmatig kinderen gezellig meekomen tijdens de bezoekmomenten. We vragen bezoekers nadrukkelijk om alert te blijven en kinderen thuis te laten wanneer zij (beginnend) verkouden zijn en/of hoesten. Het hoort bij de basisregels.

Testen en bescherming

De meeste bewoners zijn volledig gevaccineerd. Toch blijft Het Spectrum bewoners met milde klachten uit voorzorg testen en sluiten we soms afdelingsunits. Dat doen we om de volgende redenen:

 • het vaccin biedt geen 100 procent bescherming. Je kunt nog steeds corona krijgen. De afgelopen weken constateerden we helaas toch enkele besmettingen bij bewoners en medewerkers die al tweemaal zijn gevaccineerd.
 • nog niet alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zijn gevaccineerd. Dus ook om hen te beschermen is het belangrijk te weten wie corona heeft.
 • bij een coronabesmetting brengen we in kaart met wie iemand in de 48 uur ervoor contact heeft gehad. Bezoekers informeren we over de GGD-richtlijnen en vragen we om zich te laten testen. Zo houden we zicht op de verspreiding en kunnen we die zo nodig indammen.

Het Spectrum houdt vast aan het dragen van beschermende middelen als een bewoner klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Dit doen we bewust, omdat het RIVM aangeeft dat één tot twee weken na de tweede vaccinatie 60 tot 90 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat iemand na twee vaccinaties corona krijgt, is erg klein, maar niet nul.
Het is wel bekend dat iemand die na vaccinatie alsnog corona krijgt, meestal minder ernstig ziek is. Daarom moet iedereen zich na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Ook omdat nog niet bekend is hoe besmettelijk diegene dan is. U kunt meer lezen via de website van het RIVM over de werking van de vaccins.

Kleurcodes voor Vreedonk en De Sterrenlanden

 • Wanneer een afdelingsunit ROOD is, is geen bezoek mogelijk omdat we daar het besmettingsgevaar zoveel mogelijk moeten beperken.
 • Op ORANJE afdelingsunits: beperkt bezoek op afspraak.
  Bezoekt u een besmette bewoner: dan draagt u alle persoonlijke beschermende middelen (ook een bril). U blijft op de kamer van de bewoner. U kunt niet naar huiskamer of van afdeling af.
  Bezoekt u een niet-besmette bewoner op een ORANJE afdelingsunit: draagt u een chirurgisch mondneusmasker. U blijft in de kamer van de bewoner. U kunt niet naar huiskamer of van de afdeling af. Naar buiten kan wel, maar alleen als de bewoner u goed kan blijven volgen en een chirurgisch mondneusmasker draagt.
  Bij ingangen van De Sterrenlanden en Vreedonk hangen de bekendmakingen welke afdelingen gesloten (rood pamflet) zijn of beperkt bezoekers kunnen ontvangen (oranje pamflet).
 • Is een afdelingsunit BLAUW: is bezoek mogelijk tijdens bezoektijden. U draagt een chirurgisch mondneusmasker. U blijft in de kamer van de bewoner. U kunt niet naar huiskamer of van de afdeling af. Naar buiten kan wel, maar alleen als de bewoner u goed kan blijven volgen en een chirurgisch mondneusmasker draagt.
 • GROEN betekent dat u tijdens bezoektijden kunt langskomen. Als u dan met meer dan 4 personen wilt komen, is afstemming met de afdeling met nodig. Om te voorkomen dat er te veel mensen zijn, maakt het afdelingsteam een schema. Daarom stemt het bezoek vooraf af met de afdelingsmanager als het bezoek naar huiskamer of het liftplein wil gaan. Samen worden afspraken gemaakt over het bezoekmoment.
  In de huiskamer en op het liftplein is op een GROENE afdelingsunit beperkt bezoek mogelijk.

Quarantaine
De quarantaineperiode kunnen we voor gevaccineerde bewoners verkorten tot 5 dagen. Als we op de 5e dag een negatieve coronatest uitslag hebben, kan de bewoner uit quarantaine. Deze maatregel geldt alleen wanneer de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd.
Daarnaast geldt dat de artsen en verpleegkundigen van Het Spectrum kunnen besluiten om af te wijken van deze nieuwe quarantaineregel. Zij bekijken altijd de totale situatie binnen een afdelingsunit en bij hun afweging staat de veiligheid van alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers voorop. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit.
Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.

Wilt u voordat u op bezoek komt, weten of de afdeling open is, kunt u de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.
Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Dit geldt ook wanneer u gevaccineerd bent. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Heeft u vragen over de zorg?

Als u vragen hebt over de zorg of over hun naaste, kunt u deze per e-mail stellen of u belt via het algemene nummer van De Sterrenlanden of Vreedonk naar het zorgteam. U kunt de zorgteams het beste bereiken tussen 11.00 uur en 15.00 uur.
De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar. Ook willen we groepsvorming voorkomen.
De mobiele telefoons en de iPads op de afdelingen (PG) zijn bedoeld voor direct contact met uw naaste. In de huiskamers (PG) zijn nog IPads beschikbaar zodat u kunt Skypen met uw naaste. We raden u aan om vooraf een Skype-afspraak te maken, zodat u er zeker van bent dat u uw naaste kunt spreken.