Vernieuwde algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en aanvullende modules van Het Spectrum zijn vernieuwd. Deze zijn te vinden op de webpagina Voorwaarden.

De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg die u ontvangt. Een bijzondere module is, naast de Algemene module, van toepassing in het geval u een specifieke soort zorg ontvangt.

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Algemene module
  • Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)
  • Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)
  • Bijzondere module MPT en VPT
  • Bijzondere module Geriatrische Revalidatie
  • Bijzondere module Eerstelijns verblijf
  • Bijzondere module Wijkverpleging

De belangrijkste verschillen tussen de voorwaarden van 2018 en 2022 zijn op een rij gezet en na te lezen:

De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiƫntenfederatie Nederland, in het kader van de Coƶrdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Heeft u vragen over de veranderde voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met de klantadviseurs van Klantenservice Het Spectrum via 078 799 92 20 en via klantenservice@hetspectrum.nl.