Kwaliteitskaders

Binnen Het Spectrum werken we met de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en palliatieve zorg.

Wat doen we met de extra gelden van de overheid voor de verpleeghuiszorg?

De overheid geeft meer geld aan verpleeghuizen om de zorg aan bewoners verder te verbeteren. Het Spectrum heeft dat geld ook ontvangen voor De Sterrenlanden en Vreedonk. Er zijn al diverse plannen uitgewerkt.

Het Spectrum heeft dit jaar 970.000 euro extra gekregen. “Dit gaat allemaal direct naar onze bewoners”, vertelt Centraal Management-lid Ankie Willemse. “Via afdelingsmanagers en behandelaars hebben we ideeën voor de invulling per afdeling binnengekregen. Zij hebben echt goed gekeken naar de behoeftes van de bewoners. Daaruit zijn wensen gekomen als: meer toezicht in de huiskamers, extra zorg voor de somatische bewoners, meer zinvolle dagbesteding in de weekenden, meer beweegmomenten en meer aandacht voor mindfulness.”

Kwaliteitskader

De basis voor alle ideeën is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat is opgesteld door de overheid. In dit Kwaliteitskader staan allerlei eisen en regels waaraan de verpleeghuiszorg moet voldoen.
Ankie Willemse: “Wij hebben natuurlijk eerst gekeken aan welke regels Het Spectrum al voldoet en wat we nog kunnen verbeteren. Dat is allemaal beschreven in het Kwaliteitsplan dat is opgesteld door de werkgroep Kwaliteitskader. In dit plan zijn ook de acties en een planning verwerkt. Voor de uitvoering hebben we dus dat extra overheidsgeld gekregen en het Centraal Managementteam heeft besloten om met dit geld in elk geval te zorgen voor extra toezicht in de PG-huiskamers en meer zinvolle dagbesteding dus ook in de weekenden.”

Meer bewegen

“We weten allemaal dat bewegen gezond is, ook als je verpleeghuiszorg krijgt. Maar nu bewegen onze bewoners nog te weinig. Het is daarom een grote wens van bewoners, familieleden en onze eigen collega’s om bewoners van Vreedonk en De Sterrenlanden meer beweegmogelijkheden te bieden.”
“Wij kunnen gewoon naar een sportschool gaan of naar buiten stappen voor een wandeling. De bewoners hebben andere manieren nodig om meer te bewegen. Daarom starten binnenkort twee beweegagogen. Zij gaan allerlei binnen- en buitenactiviteiten opzetten die gericht zijn op de bewoners.”

Gastheren en gastvrouwen

Voor meer toezicht in de huiskamers zocht Het Spectrum gastheren en –vrouwen. Ruim 300 Dordtenaren stuurden een sollicitatiebrief in. Inmiddels hebben de afdelingsmanagers van De Sterrenlanden en Vreedonk gesprekken gevoerd met ongeveer 100 kandidaten en hieruit een selectie gemaakt. De nieuwe collega’s gaan binnenkort al aan het werk.
Naast deze gastheren en –vrouwen willen enkele afdelingen ook (leerling) helpenden en leerling VIG’ers voor toezicht in de huiskamers en als extra (zorg)handen op de PG-afdelingen. Ankie: “De extra hulp van gastheren en –vrouwen, helpenden en leerlingen zal ook voor de huidige zorgmedewerkers een ondersteuning zijn. De zorgmedewerker kan met meer rust en aandacht bij de bewoner zijn, als hij of zij weet dat het in de huiskamer goed gaat.”

Zinvolle dagbesteding

“Het Spectrum staat bekend om de vele welzijnsactiviteiten. Met het extra geld van de overheid willen we nog meer activiteiten opzetten die gericht zijn op de individuele aanpak en in de weekenden”, legt Ankie uit. De invulling is heel divers, want zo krijgt ook mindfulness een invulling binnen Het Spectrum; onder meer via individuele stiltesessies en groepsgesprekken in de huiskamers.

“Persoonlijk vind ik dat we het extra geld helder en goed hebben verdeeld. De afdelingsmanagers hebben er samen met hun medewerkers een invulling op maat aan gegeven, zodat echt elke bewoner er profijt van heeft”, besluit Ankie. De plannen zijn overigens ook voorgelegd aan de Cliëntenraden van Het Spectrum. Zij staan achter de gemaakte keuzes.

Kwaliteitsjaarverslag

U kunt hier jaarverslag kwaliteit 2018 van Het Spectrum lezen over de verpleeghuiszorg.
Het Addendum Langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie is een aanvulling op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit 2017. Het beschrijft wat bewoners, klanten, gasten en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.

Lees meer over het kwaliteitskader wijkverpleging