Kwaliteitskaders

De overheid geeft meer geld aan verpleeghuizen om de zorg aan bewoners verder te verbeteren via de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg, wijkverpleging en palliatieve zorg. Het Spectrum heeft dat geld ook ontvangen voor De Sterrenlanden en Vreedonk. Er zijn al diverse plannen uitgewerkt.

De basis voor de plannen is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat is opgesteld door de overheid. In dit Kwaliteitskader staan allerlei eisen en regels waaraan de verpleeghuiszorg moet voldoen.
Binnen Het Spectrum bekijken we telkens aan welke regels we al voldoet en wat we nog kunnen verbeteren. De werkgroep Kwaliteitskader beschrijft vervolgens de plannen en actiesĀ in het jaarlijkse Kwaliteitsplan.

Gastheren en gastvrouwen

Vanuit de Kwaliteitsgelden betaalt Het Spectrum onder meer de vele gastvrouwen en -heren. Zij zorgen voor meer toezicht in de huiskamers. Deze extra hulp is voor de zorgmedewerkers een prettige ondersteuning. Zij kunnen met meer rust en aandacht bij de bewoner zijn, als hij of zij weet dat het in de huiskamer goed gaat.

Zinvolle dagbesteding

Daarnaast besteedt Het Spectrum,Ā  bekend om de vele welzijnsactiviteiten, het extra geld van de overheid aan activiteiten die gericht zijn op de individuele aanpak en in de weekenden. De invulling is heel divers, want zo krijgt ook mindfulness een invulling binnen Het Spectrum; onder meer via individuele stiltesessies en groepsgesprekken in de huiskamers.

Kwaliteitsjaarverslag

U kunt hier Kwaliteitsjaarverslag 2022 van Het Spectrum lezen over de verpleeghuiszorg.
HetĀ Addendum Langdurige zorg (november 2020) met Wlz-indicatie is een aanvulling op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit 2017. Het beschrijft wat bewoners, klanten, gasten en hun naasten mogen verwachten van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.

Lees meer over het kwaliteitskaderĀ wijkverpleging