Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Doelstelling

De vriendenstichting (zoals vastgelegd in de statuten) ondersteunt de activiteiten door medewerkers ten behoeve van de gasten van Hospice De Patio en ondersteunt de activiteiten voor de VPTZ vrijwilligers en hun respectievelijke klanten.
Het bestuur besteedt de toevertrouwde gelden conform deze doelstellingen. Om aan donateurs duidelijk te kunnen maken dat de Stichting zorgvuldig omgaat met haar financiën, heeft de Stichting voor de werkwijze van de ANBI gekozen.
Op deze wijze wil de Stichting aan haar donateurs duidelijk maken dat de schaarse middelen maximaal worden ingezet voor de gasten en de vrijwilligers.

Missie

De stichting Vrienden van Hospice De Patio verwerft middelen om een bijdrage te leveren ter ondersteuning van die activiteiten van de hospice die niet door reguliere budgetten worden gedekt.

Visie

De visie van de Stichting is het ontwikkelen van die activiteiten die ertoe bijdragen dat de totale kwaliteit van zorg de beste is die geboden kan worden met behulp van de vrijwilligers.