Crisisopvang

Uw kwetsbare, oudere patiënt kan crisisopvang nodig hebben door:

  • veranderingen in de ziekte
  • veranderingen in de noodzakelijke zorg
  • het acuut wegvallen van mantelzorg
  • dat de maximale inzet van thuiszorg niet meer toereikend is

Dan is snel handelen gewenst om de zorgbehoefte op te lossen.

Aanmelden crisisopvang

U kunt een crisisopvang aanmelding aangeven via de AAFJE verwijslijn 088 8 231 231.
Voor spoed- en crisissituaties is Aafje 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. De zorgprofessional van Aafje neemt de indicatieaanvraag uit handen, verzorgt de triage, bespreekt met u de mogelijkheden voor het leveren van gepaste zorg en verzorgt de aanmelding en opname in samenwerking met de contactpersonen van de verpleeghuizen, zoals Het Spectrum.

Het Spectrum werkt voor de crisisopvang nauw samen met Aafje omdat zij het regionaal overzicht hebben. Daardoor kan de crisisopvang snel worden geregeld. De crisisopvang binnen Het Spectrum betreft veelal mensen met een psychogeriatrisch zorgprofiel (ZZP5 of ZZP7) .
Voor afwijkende omstandigheden kan Het Spectrum een uitzondering maken en een  patiënt met een verwijzing voor ELV hoog complex opnemen, maar alleen indien er sprake is van opname in combinatie met Wet zorg en dwang of IBS.

Vergoeding

Via de Wet langdurige zorg (Wlz).
Daarnaast betaalt uw patiënt een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), bepaalt de hoogte en int ook deze bijdrage.
Indien het – bij uitzondering – een ELV-opname betreft, verloopt de vergoeding via de Zorgverzekeringswet (Zvw).