Dagbesteding (Ontmoetingscentra)

U kunt uw patiënt aan melden voor dagbesteding bij de diverse ontmoetingscentra in Dordrecht. In samenwerking met Het Parkhuis biedt Het Spectrum deze dagbesteding aan in diverse voor uw patiënt met beginnende dementie of met somatische aandoeningen.  Op vaste dagen komen zij samen en ontmoeten er anderen met eenzelfde aandoening. Ze kunnen ervaringen delen en meedoen aan activiteiten.
De bezoeken aan één van de ontmoetingscentra zijn voor uw patiënt veelal een doorbreking van de week en voor hun naasten is het even een rustmoment zonder zorg(en).

DE VIJF ONTMOETINGSCENTRA ZIJN TE VINDEN IN:

  • Het Spectrum Het Stadswiel, Beverwijkstraat 49
  • de Gravenhorst, Vijverlaan 1209
  • de Koloriet, Jacob Marisstraat 70
  • Het Spectrum Het Polderwiel, Dudok-erf 58
  • Het Spectrum Het Sterrenwiel (deze is ook voor klanten met een wat verder gevorderde dementie), Dalmeijerplein 80

INDICATIE

Om naar een ontmoetingscentrum te kunnen gaan, is een indicatie nodig van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uw patiënt kan op de aanvraag ook aangeven gebruik te willen maken van vervoer naar en van de dagbesteding.
De Sociale Dienst Drechtsteden geeft deze indicaties af namens de gemeente Dordrecht.

Vergoeding

Een deel van de dagbesteding wordt betaald vanuit de Wmo, daarnaast betaalt de patiënt een vaste eigen bijdrage.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), bepaalt de hoogte en int ook deze bijdrage.