Geriatrische Revalidatie

Het Spectrum Revalidatie De Sterrenlanden biedt klinische en poliklinische revalidatie na ziekenhuisopname voor alle revalidatiemogelijkheden.
De revalidatiespecialisaties zijn:

  • bij COPD
  • bij hartfalen, verbeteren van de lichamelijke, sociale en psychische conditie
  • na een chirurgisch-orthopedische operatie
  • voor, tijdens of na een oncologie traject

Voor uw patiƫnt stelt het Revalidatieteam een persoonlijk behandelplan op. Het voornaamste doel is terugkeer naar huis. Tussentijds vindt er geregeld een evaluatie van het plan, de voortgang en het vastgestelde doel plaats.
Het Revalidatieteam bestaat onder meer uit: Specialist Ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, zorgmedewerkers, verplegend personeel, Maatschappelijk Werk en behandelaars (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diƫtisten, logopedisten en psychologen).
Van de klant verwacht het Revalidatieteam een grote mate van zelfstandige inzet.

Tijdens het revalidatietraject inventariseren we de thuissituatie en bekijken tijdens een proefverlof of aanpassingen of aanvullende zorg nodig zijn.

U ontvangt als verwijzer een ontslagbrief en/of overdracht.

Verwijzing nodig?

JA, van medisch specialist aansluitend aan opname in het ziekenhuis.
Aanmelding via huisarts kan alleen binnen 7 dagen na ontslag uit het ziekenhuis en wanneer de huisarts inschat dat er een indicatie is voor revalidatie.

Contact

Klantenservice Het Spectrum
Ā 078 799 92 20
klantenservice@hetspectrum.nl

Vergoeding

Via de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Het is mogelijk dat uw patiƫnt een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen.

Bij poliklinische revalidatie is vervoer mogelijk. Wij adviseren uw patiƫnt het volgende na te vragen bij de eigen zorgverzekeraar (omdat dit per zorgverzekeraar verschilt):

  • of uw patiĆ«nt in aanmerking komt voor taxivergoeding
  • of hij of zij gebruik moet maken van een voorgeschreven taxibedrijf.

Wachtlijst

Voor de actuele wachtlijststatus neemt u contact op met Klantenservice Het Spectrum
Ā 078 799 92 20
klantenservice@hetspectrum.nl