Permanent verblijf met verpleeghuiszorg

Het Spectrum biedt verpleeghuiszorg aan somatische en psychogeriatrische patiënten in de locaties Het Spectrum De Sterrenlanden en Het Spectrum Vreedonk. Wanneer uw patiënt intensieve begeleiding en zorg nodig heeft, kunt u de patiënt aanmelden voor permanent verblijf met verpleeghuiszorg.
Verpleeghuiszorg is nodig wanneer uw patiënt bijvoorbeeld:

  • een (gevorderde) vorm van dementie heeft
  • dagelijks veel en intensieve zorg nodig heeft
  • het niet meer redt met planbare zorg
  • niet meer zelfstandig een alarmsignaal kan geven op het juiste moment

Contact

Klantenservice Het Spectrum
078 799 92 20
078 618 06 32
klantenservice@hetspectrum.nl

Indicatie verpleeghuiszorg aanvragen

Voor opname met verpleeghuiszorg is een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig van het CIZ.
Voor PG: ZZP5 of ZZP7
Voor Somatiek: ZZP6 of ZZP8
U kunt de indicatie voor uw patiënt aanvragen. Of u laat onze casemanager dementie het regelen (als een casemanager al betrokken is bij uw patiënt).

Wanneer de patiënt een indicatie heeft voor psychogeriatrische zorg (bij dementie) is tevens een Wzd-verklaring (Wet zorg en dwang) nodig.
Het is mogelijk bij de aanvraag aan te geven dat uw patiënt de voorkeur heeft voor zorg vanuit Het Spectrum.
Indien er sprake is van verzet en er voldoende gevaarcriteria zijn, is een RM (rechterlijke machtiging) noodzakelijk.

Vergoeding

Via de Wet langdurige zorg (Wlz).
Daarnaast betaalt uw patiënt een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), bepaalt de hoogte en int ook deze bijdrage.

Wachtlijst

Voor de actuele wachtlijststatus neemt u contact op met:
Klantenservice Het Spectrum
078 799 92 20
 klantenservice@hetspectrum.nl