Voorzitter Stichting Vrienden van Het Spectrum

Omschrijving

Voorzitter van de Stichting Vrienden van Het Spectrum gezocht. In verband met het vertrek van de huidige voorzitter, per 31 maart 2021, zoekt de Stichting Vrienden van Het Spectrum een opvolger. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee leden.

Het toetreden tot voornoemde Stichting geeft voldoening bij het realiseren van mogelijkheden om het leven van de ouderen in de locaties van de Vriendenstichting  te veraangenamen, naast de geboden reguliere zorg. Nét dat stukje extra kan veel betekenen voor het welzijn van de cliënten.

De stichting heeft een ANBI- status. Op de webpagina van de Stichting Vrienden van Het Spectrum is meer informatie te vinden over de jaaropgaves en activiteiten.

Werktijden

variërend

Werkzaamheden

Het kunnen verbinden en leidinggeven aan een bestuur dat erop gericht is bewoners/cliënten van de locaties die vallen onder de Vrienden van Het Spectrum, net dat stukje extra in hun woonplezier te verschaffen waarvoor geen ruimte bestaat binnen het reguliere zorgbudget. De locatie-gebonden subsidieaanvragen worden in een door de voorzitter te leiden vergadering besproken. De voorzitter heeft hierin een leidende en eventueel sturende rol. De voorzitter ziet erop toe dat de agendapunten op een juiste wijze worden afgehandeld. De agenda wordt veertien dagen voorafgaand aan de vergadering in samenspraak met de secretaris opgesteld.

Binnen het bestuur zijn naast de algemene taken voor elk lid als het gaat om beoordeling en uitwerking van subsidieaanvragen, specifieke taken weggelegd. Zo zijn er specifieke taken voor de  voorzitter, secretaris en penningmeester welke gerelateerd zijn aan hun desbetreffende functie. De andere twee bestuursleden hebben communicatie in hun portefeuille.

Wij zoeken

Het solliciteren op deze functie betekent dat u op vrijwillige basis meewerkt aan het versterken van de aandacht voor de ouderen in een verpleeg- of zorgsituatie binnen de locaties van de Stichting Vrienden van Het Spectrum.
Met name door het toenemend aantal ouderen in onze samenleving en de daaraan gerelateerde toename in de zorglocaties,  vraagt dit steeds meer aandacht van onze Vriendenstichting.

Voor het uitvoeren van deze functie is betrokkenheid bij Het Spectrum gewenst.

Wij bieden

Veel voldoening en deelname aan en inspirerende groep mensen die graag klaarstaan voor de ouderen in de diverse locaties van Het Spectrum.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter, Sjaak Poots via 0654 776 415.
Reageren voor 1  maart is gewenst.

 

Ga voor deze baan

    Persoonlijke gegevens

    ManVrouw

    Vertel ons meer over jezelf