Bel of mail voor meer informatie

Voor aanmelden en meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u tijdens kantooruren terecht bij de onderstaande contactpersonen.
Bekijk ook de vacatures.

De Sterrenlanden 
Ingrid Looij, medewerkster vrijwilligerswerk
078 617 23 33
De Sterrenlanden vrijwilligerswerk

Vreedonk
Leonie van Houwelingen, medewerkster vrijwilligerswerk
078 617 65 66
Vreedonk vrijwilligerswerk

De Prinsemarij & Het Polderwiel
Laura van Willigen, medewerkster ontmoetingsruimte
078 617 65 66
De Prinsemarij

Maatjes project (individuele bezoeken aan huis bij mensen met beginnende dementie)
Monique van den Berghe, dagbestedingscoach
078 617 23 33
Maatjesproject

Hospice De Patio en palliatief vrijwilligerswerk (VPTZ)
Jolanda Bosman, vrijwilligerscoördinator
078 648 24 42
Hospice De Patio

Het Theehuis, ontmoetingscentrum voor senioren
Marianne Blinde, vrijwilligerscoördinator
078 654 06 61
Het Theehuis

Het Sterrenwiel 
Carla Willems, medewerkster ontmoetingsruimte
078 649 21 11
Het Sterrenwiel

Het Waterwiel & Het Polderwiel
Johanna de Bruin, medewerkster ontmoetingsruimte
078 649 21 11
Het Waterwiel