Uw inzet

Er zijn tal van redenen om vrijwilligerswerk te verrichten, bijvoorbeeld omdat:

  • u het leuk vindt om bezig te zijn
  • u zich wilt inzetten voor de maatschappij
  • u andere mensen wilt helpen en ontmoeten
  • u werkzoekend bent en vrijwilligerswerk een aanvulling op uw cv kan zijn
  • u kennis wilt maken met de zorgsector als voorbereiding op een opleiding
  • u zo de kans op inloting voor een specifieke opleiding wilt vergroten.

Dan is Het Spectrum de juiste organisatie voor u!

Wat kunt u doen?

Binnen Het Spectrum is veel mogelijk. We hebben voor allerhande taken helpende handen nodig: chauffeurs, tuinierders, klussers, naaisters en anderen.
Daarnaast hebben we vrijwilligers nodig die samen met bewoners of cliënten iets ondernemen, zoals computeren, kletsen, foto’s bekijken of maken, vissen, puzzelen, voorlezen, muziek luisteren, dansen, koffie of thee drinken, of iets heel anders waar een bewoner of cliënt blij van wordt.
Het Spectrum verzorgt ook diverse groepsactiviteiten, zoals kegelen, sjoelen, kaarten, zingen, muziek maken en dansen. Daarbij hebben wij ook de hulp van vrijwilligers nodig.

Waar wordt u blij van?

Wanneer u zich aanmeldt, bespreken we met u wat u wilt en kunt doen en over welke talenten, ervaringen en kennis u beschikt. Wij weten namelijk uit ervaring dat u als vrijwilliger het beste functioneert wanneer u iets doet waar u blij en vrolijk van wordt en waarvan u het leuk vindt om te doen. Zo brengt u het enthousiasme ook weer over op de bewoners, wat het welzijn bevordert.

Hoe vaak kunt u vrijwilligerswerk doen?

Er zijn vrijwilligers die bijna dagelijkse te vinden zijn bij Het Spectrum. Anderen komen eenmaal per week of een keer per maand. Hoe vaak u komt en hoeveel uur u zich wilt en kunt inzetten, is afhankelijk van de taak die u wilt gaan verrichten en van uw overige bezigheden of verplichtingen.
We bepalen in overleg met elkaar – tijdens een vrijblijvend intakegesprek – wat u voor ons kunt betekenen en wat wij u kunnen bieden.

Bekijk vacatures