Stages

Nergens leer je meer over het vak dan in de praktijk tijdens een stage. Met goed opgeleide medewerkers kunnen we onze bewoners en klanten goede zorg bieden. Om onze kennis en ervaring te delen, bieden we stageplaatsen aan voor verschillende opleidingen.

Stages Lerend werken