Algemene voorwaarden, privacy, verzekeringen

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden? Of wilt u een papieren versie opvragen?
Via Klantenservice Het Spectrum kunt u deze aanvragen.

Als u zorg of diensten van Het Spectrum afneemt, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.
In deze periode rondom Corona gelden andere afspraken. Wij vertellen u er graag meer over.

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden wijkverpleging
Algemene voorwaarden revalidatie
Algemene voorwaarden eerste lijnsverblijf
Algemene voorwaarden zorg met verblijf (verpleeghuiszorg)
Algemene voorwaarden WMO dienstverlening

Het Spectrum legt verschillende gegevens vast van bewoners, klanten, medewerkers, vrijwilligers en van de kinderen op het kinderdagverblijf. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hanteren de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In een privacy reglement is aangegeven hoe Het Spectrum met de verwerking van persoonsgegevens omgaat.

U kunt de folder Bescherming van uw persoonsgegevens opvragen via info@hetspectrum.nl

Foto- en filmprotocol

Het Spectrum wil de privacy van een ieder zoveel mogelijk beschermen. Daarom is een Foto en filmprotocol opgesteld waarin regels en afspraken staan over het gebruik van foto’s en films waarop u herkenbaar bent. Ook zijn hierin de afspraken over  camerabewaking vastgelegd.

Alle bewoners van Het Spectrum De Sterrenlanden en Het Spectrum Vreedonk zijn via het Servicepakket Algemeen collectief verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering is ook van toepassing buiten het gebouw – bijvoorbeeld als u elders op bezoek bent.

Tevens heeft u via dit pakket een inboedelverzekering. Uw eigendommen zijn dan verzekerd tegen brand- en inbraakschade en diefstal tot een maximale waarde van 10.000 euro met een eigen risico van 100 euro.

Uw verpleeghuiszorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer u een aanvullende zorgverzekering hebt, raden wij u aan deze kritisch door te nemen op eventuele overlappingen met de Wlz. Zo kunt u voorkomen dat u dubbel (en dus duurder) verzekerd bent.

Veiligheidstips

  • Om bij diefstal de kans op opsporing te vergroting, kunt u kostbare apparatuur merken met de postcode en het huisnummer van Het Spectrum De Sterrenlanden (3328 HN, huisnummer 4).
  • U kunt een lijst opstellen van waardevolle eigendommen met een goede omschrijving, serie- en/ of typenummer.
  • Het is belangrijk om aankoopnota’s van kleding of andere waardevolle eigendommen te bewaren.
  • Voor het bewaren van waardevolle eigendommen kunt u een kluisje huren. Het Servicebureau (onze technische dienst) monteert het kluisje in de kledingkast.
  • We raden het af grote sommen geld of sieraden in uw kamer te bewaren.

Diefstal of vermissing

Bij diefstal moet u aangifte doen bij de politie. Als u in aanmerking komt voor een vergoeding, regelen we dat via de verzekering van Het Spectrum.

Als er eigendommen zoekraken of kapotgaan, kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding. Behalve als de vermissing of schade aantoonbaar het gevolg is van onachtzaamheid van een medewerker van Het Spectrum.

Is er buiten onze schuld schade ontstaan aan medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld een brilmontuur, gehoorapparaat of glazen, dan zijn de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering van toepassing.