Arbeidsvoorwaarden

Het Spectrum past de cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) toe. Daarnaast bieden we onze medewerkers een aantal aantrekkelijke personele regelingen en voorzieningen, zoals:

Bereikbaarheid
De meeste locaties van Het Spectrum zijn prima bereikbaar met het openbaar vervoer.

Fiets- en pc-regeling
Medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden via Het Spectrum met belastingvoordeel een fiets, PC, laptop of tablet met bijbehorende accessoires aanschaffen.

Leren en ontwikkelen
Het Spectrum vindt het leren en ontwikkelen van zijn medewerkers belangrijk. Daartoe worden diverse leeractiviteiten ingezet. Tevens is het mogelijk gesprekken te voeren met een loopbaanadviseur.

Pensioenregeling
Het Spectrum meldt nieuwe medewerkers aan bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Personeelsvereniging
Medewerker kunnen vrijblijvend lid worden van een personeelsvereniging.

Tegemoetkoming vakbondscontributie
Medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen met deze fiscale regeling een deel van hun jaarcontributie terugkrijgen.

(Aanvullende) Tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Naast de reiskostenvergoeding conform de cao VVT kunnen medewerkers onder bepaalde voorwaarden via Het Spectrum een (aanvullende) reiskostenvergoeding ontvangen.

Zorgverzekering
Het Spectrum heeft met twee zorgverzekeraars een collectief contract. Dat betekent dat medewerkers gebruik kunnen maken van de korting die de collectiviteitsverzekeringen bieden.