Arbeidsvoorwaarden

Het Spectrum past de cao VVTĀ (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg) toe. Daarnaast bieden we onze medewerkers een aantal aantrekkelijke personele regelingen en voorzieningen, zoals:

Bereikbaarheid
De meeste locaties van Het Spectrum zijn prima bereikbaarĀ met het openbaar vervoer.

Fiets- enĀ pc-regeling
MedewerkersĀ kunnen onder bepaalde voorwaarden via Het Spectrum met belastingvoordeel een fiets, PC, laptop of tablet met bijbehorende accessoires aanschaffen.

Kinderopvang
Medewerkers kunnen gebruik maken van kinderopvang. Het Spectrum heeft een eigen kinderdagverblijf, Het Spectrum De Sterretjes, gehuisvest is op het terrein van Het Spectrum De Sterrenlanden.

Korting op verzekeringen
Het is mogelijk korting te krijgen op een aantal verzekeringen.

Leren en ontwikkelen
Het Spectrum vindt het leren en ontwikkelen van zijn medewerkers belangrijk. Daartoe worden diverse leeractiviteiten ingezet. Tevens is het mogelijk gesprekken te voeren met een loopbaanadviseur.

Pensioenregeling
Het Spectrum meldt nieuwe medewerkersĀ aan bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Personeelsvereniging
Medewerker kunnen vrijblijvend lid worden van een personeelsvereniging.

Tegemoetkoming vakbondscontributie
Medewerkers die lid zijn van een vakbond kunnen met deze fiscale regeling een deel van hun jaarcontributie terugkrijgen.

(Aanvullende) Tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Naast de reiskostenvergoeding conform deĀ cao VVT kunnen medewerkers onder bepaalde voorwaarden via Het Spectrum een (aanvullende) reiskostenvergoeding ontvangen.

Zorgverzekering
Het Spectrum heeft met twee zorgverzekeraars een collectief contract. Dat betekent datĀ medewerkers gebruik kunnen maken van de korting die de collectiviteitsverzekeringen bieden.