Heeft u verpleeghuiszorg nodig?

Wanneer heeft u verpleeghuiszorg nodig? Dat kan vanwege de volgende redenen zijn:

  • u heeft een (beginnende) vorm van dementie
  • u heeft dagelijks veel en intensieve zorg nodig
  • u¬†redt het niet meer met planbare zorg
  • u kunt niet meer zelfstandig een alarmsignaal geven op het juiste moment

Wanneer thuis wonen om deze redenen niet meer gaat, kunt u indicatie voor langdurige zorg (Wet langdurige zorg) aanvragen. Zo’n indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft, oftewel uw zorgzwaartepakket (ZZP). Voor het aanvragen van een verpleeghuiszorgindicatie kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Uw huisarts, de casemanager of maatschappelijk werk van Het Spectrum kunnen u helpen bij het aanvragen van een indicatie. Wanneer u een indicatie heeft voor psychogeriatrische zorg (bij dementie) is tevens een Wzd-verklaring nodig. Wzd staat voor Wet zorg en dwang.
U kunt bij de aanvraag aangeven dat u de voorkeur heeft voor zorg vanuit Het Spectrum.

Hoeveel kost verpleeghuiszorg?

Om uw eigen bijdrage voor de zorg te berekenen, kunt u terecht bij het CAK, een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert.

Bekijk hier het kosten overzicht van de Servicepakketten die wij bieden.

Persoonlijke rondleiding

Tijdens een persoonlijke afspraak kunnen wij uw vragen beantwoorden en u rondleiden door Het Spectrum De Sterrenlanden of Het Spectrum Vreedonk. Zo krijgt u een indruk van het wonen, de begeleiding en de sfeer in onze verpleeghuizen.

Interesse in verpleeghuiszorg?

Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.