Stages

Nergens leer je meer over het vak dan in de praktijk tijdens een stage. Met goed opgeleide medewerkers kunnen we onzeĀ bewoners en klanten goede zorg bieden.Ā OmĀ onze kennis en ervaring te delen,Ā biedenĀ weĀ jaarlijks circa 100 stageplaatsen aan voor verschillende opleidingen.

Beroepsstages

  • voorĀ mbo-leerlingen zorg & welzijn enĀ voor facilitairĀ (niveau 2, 3 en 4)
  • voor hbo- en wo-studenten gericht op managementondersteuning, staf en para/medische diensten

Stage op de Leerafdeling

Het Spectrum heeft een leerafdeling op Het Spectrum De Sterrenlanden, afdeling somatiek. Deze stage wijkt af van andere stageplaatsen. Onder begeleiding van een coach krijg je gedurende jouw stage meer zelfverantwoording. Samen met een team medestudenten BOL/ BBL – en onder begeleiding van Ć©Ć©n of twee coaches – zorg je voor de dagelijkse zorg. Door de wisselende diensten (weekeinde en avond) krijg je een reĆ«el beeld van je toekomstige beroep. Op de leerafdeling ben je dus verplicht om wissel- en weekeinddiensten mee te draaien.

Beroepsoriƫnterende stages

In beperkte mate kunnen we stagiaires ontvangen voor oriƫnterende stages. Daarbij gaat het om stages vanuit het vmbo, maatschappelijke stages en voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vergoeding

Alle stagiaires die een beroepsopleiding volgen ontvangen een stagevergoeding volgens de cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdzorg. Lees meer over deze cao via Arbeidsvoorwaarden.

Meld je aan voor een stage

Wil jij bij Het Spectrum aan de slag? Je kunt jouw stagewens op twee manieren kenbaar maken.

Beroepsstages:

  • leerlingen vmbo of mbo geven aan de stagecoƶrdinator van de school hun stagevoorkeur voor Het Spectrum door.
  • hbo- en wo-studenten sturen een motivatiebrief en cv naar afdeling Opleidingen, i.verhaar@hetspectrum.nl

Beroepsoriƫnterende stages:

Wil je bij ons stage lopen?

We hebben verschillende plekken beschikbaar. Bekijk onze brochure of neem contact met ons op.

Download brochure