Observatieafdeling

Voor mensen met geheugenproblemen of bij wie dementie wordt vermoed

U komt naar Het Spectrum Observatieafdeling omdat observatie nodig is omdat u geheugenproblemen heeft of er is een vermoeden van dementie. Andere redenen voor opname zijn onder meer: het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers, een tijdelijke behandeling met verblijf of het wegvallen van mantelzorg (crisisopname).

Aanmelding, indicatie en eigen bijdrage

De aanmelding voor een opname is alleen te regelen via uw huisarts, het ziekenhuis of een casemanager dementie.

De verblijfkosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz). Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig met als vereiste een zorgzwaartepakket 5 (ZZP 5).
Mogelijk is tevens een indicatie Wet zorg en dwang (Wzd) noodzakelijk. Deze is eveneens bij het CIZ aan te vragen via de huisarts of de casemanager dementie.
Uw zorgverzekering kan een Eerste Lijns Verblijf intensief (ELV) afgeven. Zo’n ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die (zonder indicatie) tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Een ELV wordt afgegeven voor drie maanden, met eventueel een verlenging. U kunt hierover de Algemene voorwaarden lezen.
Naast deze tegemoetkomingen in de kosten, geldt een inkomensafhankelijke bijdrage. Het bedrag wordt vastgesteld en geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Advies

Op de Observatieafdeling verblijven circa 12 tot 15 cliënten. Tijdens de uitgebreide observatie kijken diverse gespecialiseerde behandelaars, de verpleging en de verzorging onder meer naar het geestelijk en lichamelijk functioneren van de cliënten. Tevens bespreken zij met hen, hun mantelzorgers en hun familieleden de thuissituatie.
Alle bevindingen leiden uiteindelijk tot een advies voor een passende woonvorm, dan wel een diagnose. Wanneer thuis wonen geen optie meer is, maar kleinschalig wonen of verpleeghuiszorg wel, kijkt het observatieteam niet alleen naar de mogelijkheden binnen Het Spectrum, maar ook daarbuiten. Daarbij nemen we zeker de wensen van de cliënten mee.

Kamers

Op de ruim opgezette Het Spectrum Observatieafdeling hebben de cliënten een 1 of 2 persoonskamer. Er zijn twee sfeervolle gemeenschappelijke woonkamers die grenzen aan een eigen, beschermd buitenterras.

Ondersteuning mantelzorg

Voor mantelzorgers is deze veranderende situatie en een eventuele opname met verpleeghuiszorg – net als voor de cliënt zelf – heel ingrijpend. Vanuit Het Spectrum Observatieafdeling is er een ondersteuningsgroep (lotgenotencontact) om de naasten te ondersteunen in dit proces. Een psychologe begeleidt deze ondersteuningsgroep. Deelname is vrijblijvend.