Observatieafdeling

Voor mensen met geheugenproblemen of bij wie dementie wordt vermoed

U komt naar Het Spectrum Observatieafdeling omdat observatie nodig is, omdat u geheugenproblemen heeft of er is een vermoeden van dementie. Andere redenen voor opname zijn onder meer: het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers, een tijdelijke behandeling met verblijf of het wegvallen van mantelzorg (crisisopname).

Aanmelding

De aanmelding voor een opname is alleen te regelen via uw huisarts, het ziekenhuis of een casemanager dementie.

Passend advies

Uw verblijf op de Observatieafdeling is voornamelijk bedoeld om uw zorgvraag in kaart te brengen. Daarvoor vindt er een uitgebreide observatie plaats. Gemiddeld duurt een verblijf 12 weken. Het behandelteam kijkt dan onder meer naar uw geestelijk en lichamelijk functioneren en bespreekt uw thuissituatie.
Gedurende de opname zijn er verschillende evaluatiemomenten. Het behandelteam bespreekt dan het verloop van de opname en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Indien nodig passen zij het behandelplan aan.
Tevens vindt er na 2 weken een evaluatie met u en/of uw mantelzorgers plaats.
Aan het einde van de opnameperiode krijgt u een diagnose, een advies over een passende woonvorm of u keert – indien mogelijk ā€“ naar huis terug met inzet van thuiszorg en begeleiding.
Wanneer thuis wonen geen optie meer is, maar kleinschalig wonen of verpleeghuiszorg wel, kijkt het observatieteam niet alleen naar de mogelijkheden binnen Het Spectrum, maar ook daarbuiten. Daarbij nemen we zeker uw wensen mee.

Het behandelteam

Tijdens uw opname krijgt u behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van een multidisciplinair werkend team. Tevens zijn er vrijwilligers aanwezig voor extra zorg en aandacht.

Uw verblijf

De Observatieafdeling is ruim opgezet en er kunnen 12 tot 15 mensen verblijven in Ć©Ć©n- of tweepersoonskamers. De twee gemeenschappelijke woonkamers annex keukens grenzen aan een afgeschermd buitenterras. In de woonkamers komt u met de anderen samen voor de maaltijd en om er deel te nemen aan activiteiten.

Bezoektijden

Bezoekers zijn welkom op de Observatieafdeling. Om hier de rust te bewaken, verzoeken we uw bezoekers rekening te houden met de bezoektijden:

– van 10.30 tot 12.30 uur
– van 15.30 tot 17.30 uur
– van 18.30 tot 22.00 uur

Wanneer u meer dan twee personen op bezoek krijgt, kunt u samenkomen in restaurant De Minnaert of u kunt een rustige plek op de afdeling zoeken.

Verblijfskosten en indicatie

De verblijfkosten worden vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) of vanuit de zorgverzekeraar Eerstelijns Verblijf Hoogcomplex (ELV).
Voor een verblijf op de Observatieafdeling vanuit de WLZ heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig met als vereiste een zorgzwaartepakket 5  of 7 (ZZP5 of ZZP7). U betaalt dan zelf nog een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit bedrag berekent en int het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Uw huisarts kan een Eerstelijns Verblijf Hoogcomplex (ELV) afgeven. Dit vergoedt uw zorgverzekeraar, u betaalt alleen uw eigen risicodeel. Zoā€™n ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die (zonder WLZ-indicatie) tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Een ELV wordt afgegeven voor drie maanden, met eventueel een verlenging.

Mogelijk is tevens een indicatie Wet zorg en dwang (Wzd) noodzakelijk. Deze is eveneens bij het CIZ aan te vragen via de huisarts of de casemanager dementie.