Het Spectrum heeft de ANBI-status

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceert Het Spectrum de volgende gegevens:

Naam van de instelling
Stichting Het Spectrum

RSIN/fiscaal nummer
8084.91.878

Postadres
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht

Doelstelling
Het Spectrum biedt ouderen (met een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen binnen de doelgroep van de VVT) een prettiger leven door onze ondersteuning.

Namen en functies bestuurder en leden Raad van Toezicht

Bestuurder dhr. J.A.J. Sponselee
Leden Raad van Toezicht dhr. C. Sas (voorzitter)
  mevr. H.W.M. Beaard
  dhr. W. Riegman
  dhr. J. Meijer
  dhr. G.J. Waterink
   

Beloningsbeleid
Honorering bestuurder en leden Raad van Toezicht geschiedt volgens de wet normering topinkomens.
Voor de werkelijke honorering van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financi├źle verantwoording

Publicatieplicht ANBI 2021
Bekijk het Bestuursverslag 2021, de Jaarrekening 2021 en de Controleverklaring 2021