Het Spectrum heeft de ANBI-status

De gegevens op deze pagina waren tot 1 april 2024 van toepassing. Gegevens na 1 april 2024 zijn te vinden op www.salios.nl

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceert Het Spectrum de volgende gegevens:

Naam van de instelling
Stichting Het Spectrum

RSIN/fiscaal nummer
8084.91.878

Postadres
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht

Doelstelling
Het Spectrum biedt ouderen (met een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen binnen de doelgroep van de VVT) een prettiger leven door onze ondersteuning.

Namen en functies bestuurder en leden Raad van Toezicht

Bestuurder dhr. J.A.J. Sponselee
Leden Raad van Toezicht dhr. W. Riegman
  dhr. J. Meijer
  dhr. G.J. Waterink
  mw. S. Siepel
   
   

Beloningsbeleid
Honorering bestuurder en leden Raad van Toezicht geschiedt volgens de wet normering topinkomens.
Voor de werkelijke honorering van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financi├źle verantwoording

ANBI Publicatieplicht Zorginstellingen Stichting Het Spectrum 31-12-2022
Bekijk ook het
Bestuursverslag 2022
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022
Geconsolideerde jaarrekening 2022