Het Spectrum heeft de ANBI-status

Op grond van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiceert Het Spectrum de volgende gegevens:

Naam van de instelling
Stichting Het Spectrum

RSIN/fiscaal nummer
8084.91.878

Postadres
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht

Doelstelling
Het Spectrum biedt ouderen (met een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen binnen de doelgroep van de VVT) een prettiger leven door onze ondersteuning.

Namen en functies bestuurder en leden Raad van Toezicht

Bestuurder dhr. J.A.J. Sponselee
Leden Raad van Toezicht dhr. W. Riegman
Ā  dhr. J. Meijer
Ā  dhr. G.J. Waterink
Ā  mw. S. Siepel
Ā  Ā 
Ā  Ā 

Beloningsbeleid
Honorering bestuurder en leden Raad van Toezicht geschiedt volgens de wet normering topinkomens.
Voor de werkelijke honorering van de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiƫle verantwoording

ANBI Publicatieplicht Zorginstellingen Stichting Het Spectrum 31-12-2022
Bekijk ook het
Bestuursverslag 2022
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022
Geconsolideerde jaarrekening 2022

Ā