Klacht indienen

Het Spectrum vindt het belangrijk dat u en uw naasten tevreden zijn. Ondanks de inzet van onze medewerkers of vrijwilligers kan het gebeuren dat dit niet het geval is. Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit aan de orde te stellen. Klachten kunt u melden bij:

  • de direct betrokkene
  • diens leidinggevende
  • de Raad van Bestuur van Het Spectrum
  • Ć©Ć©n van de klachtenfunctionarissen van Het Spectrum

Klachtenfunctionaris

Binnen Het Spectrum is de klachtenfunctionaris bereikbaar via telefoonnummer 06 82 04 05 44 en via klachten@hetspectrum.nl. De klachtenfunctionaris neemt binnen 3 werkdagen na uw melding contact met u op.

De werktijden van de klachtenfunctionaris zijn maandag- en woensdagochtend van 09.00 – 09.30 uur en op dinsdagmiddag van 13.00 -16.00 uur. De klachtenfunctionaris houdt een telefonisch spreekuur op dinsdagmiddag van 13.00 – 15.30 uur.

U kunt de klachtenfunctionaris ook via de receptie van de verpleeghuizen bereiken.

Voor meer informatie over de klachtafhandeling klikt u hier.

Voor personeel

Medewerkers kunnen met een klacht over onheuse bejegening, pesten, discriminatie, agressie of geweld, veroorzaakt door collegaā€™s of de organisatie zelf, terecht bij hun leidinggevende, personeelsfunctionaris of de vertrouwenspersoon van Het Spectrum. Lukt het niet om met hen het probleem op te lossen dan is er de Klachtencommissie Personeel.

Deze is ingesteld door een aantal zorginstellingen ā€“ waaronder Het Spectrum ā€“ en werkt zelfstandig, onpartijdig en onafhankelijk. Na onderzoek doet de commissie uitspraak en kan, als dat aan de orde is, aanbevelingen doen aan de bestuurder van de zorginstelling om bijvoorbeeld bepaalde maatregelen te treffen.

Online klacht indienen

    Toelichting klacht

    Vragen over uw klacht?

    Heeft u vragen over een klacht die u heeft ingediend? Of heeft u aanvullende informatie nodig? Neem dan contact met ons op.