Klacht indienen

Het Spectrum vindt het belangrijk dat u en uw naasten tevreden zijn. Ondanks de inzet van onze medewerkers of vrijwilligers kan het gebeuren dat dit niet het geval is. Als u niet tevreden bent, verzoeken wij u dit aan de orde te stellen. Klachten kunt u melden bij:

  • de direct betrokkene
  • diens leidinggevende
  • de Raad van Bestuur van Salios
  • Ć©Ć©n van de klachtenfunctionarissen van Salios

Klachtenfunctionaris

Binnen Salios zijn er twee klachtenfunctionarissen.Ā Voor de Spectrum-locaties is Judith Olden het eerste aanspreekpunt, voor de Swinhove en Parkhuis-locaties is dat Ilse Vaessen. De dames vervangen elkaar tijdens afwezigheid.

Judith is telefonisch bereikbaar op 06 8204 0544 en via email Ā j.olden@hetspectrum.nl
Ilse is telefonisch bereikbaar op 06 2495 2279 en via email i.vaessen@salios.nl

U kunt de klachtenfunctionaris ook via de receptie van de verpleeghuizen bereiken.
Wij zijn blij dat we hiermee een sterk duo hebben dat cliƫnten ondersteunt bij klachten over een situatie bij Salios.

Voor meer informatie over de klachtafhandeling klikt u hier.

Voor personeel

Medewerkers kunnen met een klacht over onheuse bejegening, pesten, discriminatie, agressie of geweld, veroorzaakt door collegaā€™s of de organisatie zelf, terecht bij hun leidinggevende, personeelsfunctionaris of de vertrouwenspersoon van Het Spectrum. Lukt het niet om met hen het probleem op te lossen dan is er de Klachtencommissie Personeel.

Deze is ingesteld door een aantal zorginstellingen ā€“ waaronder Het Spectrum ā€“ en werkt zelfstandig, onpartijdig en onafhankelijk. Na onderzoek doet de commissieĀ uitspraak en kan, als dat aan de orde is, aanbevelingen doen aan de bestuurder van de zorginstelling om bijvoorbeeld bepaalde maatregelen te treffen.

Online klacht indienen

    Toelichting klacht

    Vragen over uw klacht?

    Heeft u vragen over een klacht die u heeft ingediend? Of heeft u aanvullende informatie nodig? Neem dan contact met ons op.