Kwaliteit

Het Spectrum is dagelijks met kwaliteit bezig. Dit doen we door aan te sluiten bij de wensen van onze bewoners en klanten, daar afspraken over te maken en onze afspraken op een verantwoorde manier na te komen. Kwaliteit bij Het Spectrum betekent: tevreden bewoners, klanten en hun naasten! Tevreden omdat u zich gehoord en gezien voelt. En omdat u op een professionele manier ondersteund wordt, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven leven.

Klanttevredenheid

Om te weten hoe onze bewoners en klanten de zorg en dienstverlening van Het Spectrum ervaren, vragen we hen deel te nemen aan cliënttevredenheidsmetingen. Voor deze tevredenheidsonderzoeken benaderen wij bewoners of contactpersonen, gasten en klanten van:

  • de somatrische en psychogeriatrische(PG) afdelingen van De Sterrenlanden en Vreedonk
  • revalidatie de Sterrenlanden
  • Thuiszorg De Wielborgh.

Nieuwsgierig naar de resultaten?

resultaten onderzoek

Inspectie gezondheidszorg en jeugd

In november 2018 heeft de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd Het Spectrum en in het bijzonder aan Het Spectrum De Sterrenlanden bezocht. Het volledige rapport kunt u hier lezen.

ISO certificaat

Het Spectrum beschikt over een ISO kwaliteitscertificaat. Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:

  • verpleging en verzorging
  • thuiszorg
  • het bieden van ondersteuning aan ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Om dit certificaat te behouden voert het certificeringsbureau Det Norske Veritas (DNV) jaarlijks de externe audits uit. Onze sterke punten zijn onder meer:

  • cliënt staat centraal,
  • een gewaardeerd vrijwilligersbeleid,
  • een goed werkend flexbureau en
  • een inspirerende leerafdeling.

Non Fixatiebeleid 

Het Spectrum hanteert officieel een ‘non-fixatiebeleid’. Dat wil zeggen dat dementerende bewoners in principe niet meer in hun vrijheid beperkt mogen worden door middel van fixatiebanden, riemen of hesjes. Dit besluit is onder meer op basis van wetenschappelijk onderzoek genomen. Onderzoek toont namelijk aan dat de nadelen van fixatie groot zijn, zowel op lichamelijk gebied als op het gebied van welbevinden.

Algemene Voorwaarden

Als u diensten van Het Spectrum afneemt, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Voor vragen over kwaliteit bij Het Spectrum of de CQ-index kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Algemene voorwaarden