Vreedonk

Verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg

Vreedonk, een rustpunt in de levendige stad Dordrecht, waar warmte en geborgenheid de sfeer bepalen. De hartelijkheid waarmee bewoners en medewerkers met elkaar omgaan, toont de oprechte aandacht die er is voor elkaar. Toch laten we vooral de bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven leiden, bekijken we wat zij nog zelf kunnen en waar wij hen ondersteuning kunnen bieden.

In Vreedonk wonen zowel bewoners met een verzorgingshuisindicatie, als met een verpleeghuiszorgindicatie. Aan de mensen met somatische aandoeningen en de mensen met (lichte tot zware) dementie bieden we 24-uurs verpleeghuiszorg. De bewoners hebben een eigen appartement en kunnen gebruik maken van diverse voorzieningen Vreedonk, waaronder restaurant De Oude Maas.

Historie

Vreedonk is in 1969 geopend. Het kwam tot stand op initiatief van de Stichting voor Bejaardenhuisvesting op Protestants Christelijke grondslag in Dordrecht. De huidige bewoners tonen een mix van alle gezindten.
De naam Vreedonk is samengesteld uit de woorden ā€˜Vreeā€™ (de hoop op een vredige levensavond) en ā€˜donkā€™ (een terp in het moeras en is symbolisch voor ouderen in een woelige wereld). Deze elementen kwamen terug in het voormalige logo van Vreedonk met de EmmaĆ¼sgangers en de tekst ā€˜Blijf bij ons want het is tegen de avondā€™. Dit logo is nog te vinden op de herinneringssteen die is gemaakt voor de officiĆ«le overdracht van het nieuwe zorgcentrum op 15 juli 2004.

Meer informatie?

Download de brochure of neem contact met ons op.

Download brochure