Medezeggenschap

Het Spectrum staat voor zorg met aandacht. Dat bereiken we onder meer door aandacht te hebben voor het welzijn van medewerkers en klanten. Daarnaast wil Het Spectrum hen ruimte geven om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie. We blijven met elkaar in gesprek via de medezeggenschapsorganen:

Het Spectrum hecht veel waarde aan deze medezeggenschapsorganen. Zij komen allen op voor de belangen van de betreffende doelgroep die zij vertegenwoordigen. De raden zijn voor Het Spectrum, elk op hun eigen terrein, een belangrijke gesprekspartner en partij in het toetsen van het voorgelegde beleid. Gevraagd en ongevraagd voorzien zij de Raad van Bestuur van advies over diverse onderwerpen. Specifieke individuele kwesties en/of klachten behandelen de CliĆ«ntenraden niet. Zij verwijzen u dan door naar de betreffende mogelijkheden voor klachtbehandeling.

Ook beschikken enkele locaties over een vrijwilligersraad.