Ondersteuning bij u thuis

Via uw thuiszorgmedewerker van Het Spectrum Thuiszorg kunt u terminale zorg vragen. De zorg is dan voornamelijk gericht op het verlichten van ziekteverschijnselen die horen bij deze laatste fase, zoals pijn of benauwdheid. Er is ook hulp bij niet-lichamelijke problemen, zoals angst of depressie.
De verpleegkundige kan u en uw naaste emotionele steun bieden en uw mantelzorgers ontlasten. Soms zijn er praktische maatregelen nodig, bijvoorbeeld als u graag thuis wilt sterven. Onze casemanagers palliatieve zorg kunnen u hierover meer informeren.

Mantelzorgondersteuning

Het Spectrum verzorgt de coƶrdinatie van de thuisondersteuning door Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Deze vrijwilligers zijn er vooral om uw mantelzorgers te ontlasten. Het verzorgen van een naaste in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. De vrijwilligers kunnen snel inspelen op een hulpvraag. Het weten dat er op korte termijn hulp beschikbaar is, is vaak al een geruststellende gedachte op zich.

Scholing

Alle vrijwilligers volgen een introductiecursus en krijgen voortdurend bijscholing. Zij verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen uw mantelzorgers de gelegenheid even rust te nemen of een boodschap te doen.

Advies

De coƶrdinator van Hospice De Patio kan u advies geven bij de afweging om thuis te blijven of uit te wijken naar Hospice De Patio of palliatieve unit De Rozenhof.

Meer weten?

Neem contact op met ons op.