Kinderdagverblijf De Sterretjes

Kinderdagverblijf De Sterretjes sluit per 1 januari 2024

Kinderdagverblijf De Sterretjes sluit per 1 januari 2024 definitief haar deuren. Reden hiervoor is dat Het Spectrum het terrein volledig wil benutten voor ouderenzorg. Dit besluit is in september 2021 al gecommuniceerd naar alle collegaā€™s en ouders. Sindsdien is er gezocht naar een partij die aan de kinderen Ć©n de medewerkers een plek kon bieden. Na diverse gesprekken zijn we met SDK kinderopvang tot een overeenstemming gekomen. Dit besluit is gedeeld met collegaā€™s van het kinderdagverblijf en alle ouders zijn hierover per mail geĆÆnformeerd. SDK kinderopvang doet alle ouders de komende periode een aanbod voor het afnemen van opvang op Ć©Ć©n van hun locaties per 1 januari 2024.