Dagbesteding

Voor mensen met beginnende dementie of somatische aandoeningen

Samen met Het Parkhuis biedt Het Spectrum dagbesteding aan in diverse ontmoetingscentra voor mensen met beginnende dementie of somatische aandoeningen. Zij komen op vaste dagen en ontmoeten er andere mensen met eenzelfde aandoening, kunnen ervaringen delen en meedoen aan activiteiten. Vaak betekenen de bezoeken aan het ontmoetingscentrum voor de klanten een doorbreking van de week en voor hun naasten is het even een rustmoment zonder zorg.

Dagritme

Veelal bestaan de groepen uit circa 12 personen, zij zijn omringd door een professioneel medewerker en diverse vrijwilligers. De komst naar het ontmoetingscentrum biedt klanten een dagritme. Bij binnenkomst is er koffie of thee en gedurende de dag zijn er diverse activiteiten waaraan zij kunnen deelnemen. Zoals bewegen onder begeleiding, wandelen, schilderen, handwerken, koken, oefenen met de braintrainer of een spontaan groepsidee. Binnen het ontmoetingscentrum is mantelzorgondersteuning ook een belangrijk aandachtspunt, zodat de mantelzorger zich capabeler voelt en de zorg langer kan volhouden.

De vijf ontmoetingscentra zijn te vinden in:

  • Het Stadswiel, Beverwijkstraat 49
  • de Gravenhorst, Vijverlaan 1209
  • de Koloriet, Jacob Marisstraat 70
  • Het Polderwiel, Dudok-erf 58
  • Het Sterrenwiel (deze is ook¬†voor klanten met een wat verder gevorderde dementie), Dalmeijerplein 80

Indicatie

Om naar¬†een ontmoetingscentrum te kunnen gaan, is een indicatie nodig van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Sociale Dienst Drechtsteden geeft deze indicaties af namens de gemeente Dordrecht. Een deel van de dagbesteding wordt betaald vanuit de Wmo, daarnaast betaalt de cli√ęnt een inkomensafhankelijke bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), bepaalt de hoogte en int ook deze bijdrage.

Vervoer

Wanneer u naar een ontmoetingscentrum gaat, bekijkt u samen de mogelijkheden van vervoer:

  • U kunt zelfstandig komen.
  • U¬†wordt gebracht door een mantelzorger.
  • U¬†komt met de (rolstoel)bus.
  • Een vrijwilliger haalt¬†u op.

Om mee te gaan met de (rolstoel)bus of een vrijwilliger heeft u een indicatie van de Wmo nodig. Het heeft de voorkeur dat u zelf vervoer regelt.

Lees meer: mantelzorger Jannie vertelt hoe prettig het is dat haar man Piet enkele keren per week naar de dagbesteding gaat,

Dagbesteding in een ontmoetingscentrum aanvragen?

Neem contact op voor informatie en het aanvragen van dagbesteding.