Dagbestedingscoach

Als u de diagnose dementie krijgt, lukt het u gedurende het ziekteverloop steeds moeilijker om de dagen in te vullen. Het organiseren van activiteiten en het onderhouden van sociale contacten wordt lastiger. In dat geval kan een persoonlijk begeleider, de dagbestedingscoach, u thuis helpen de dag op een prettige manier te besteden.

Dat maakt het leven aangenamer, ook voor de mantelzorgers. Samen met u en uw mantelzorgers bekijkt de dagbestedingscoach hoe uw dag verloopt, wat u zoal heeft gedaan in het leven en hoe de woon- en leefsituatie nu is. Elkaar leren kennen, wederzijds vertrouwen, gezelligheid en een luisterend oor staan bij de bezoeken centraal.

Wat biedt dagbesteding thuis?

  • Een zinvolle inhoudelijke dagbesteding op maat in uw eigen woonomgeving
  • Actief bezig zijn: bezigheden van vroeger oppakken of juist nieuwe bezigheden ontwikkelen
  • Ondersteuning in het onderhouden en opbouwen van sociale contacten
  • Persoonlijk netwerk in kaart brengen
  • Geheugentraining
  • Meer dagstructuur
  • Uw zelfredzaamheid vergroten
  • Ondersteuning van mantelzorger: bijvoorbeeld luisterend oor bieden, of respijtzorg
  • ondersteuning bij de overstap naar andere dagbestedingsmogelijkheden buitenshuis en bij opname

Een bezoek van een dagbestedingscoach kunt u aanvragen via onze casemanagers dementie.