De Rozenhof

Het Spectrum De Rozenhof, unit voor palliatieve zorg, is een kleinschalige voorziening waar u terminale zorg krijgt wanneer u naar inschatting van een arts een beperkte levensverwachting heeft. Een professioneel medisch team staat u gedurende 24 uur per dag, zeven dagen per week bij. Het specialistische team bestaat uit een kaderarts palliatieve zorg en een (kleine) vaste groep verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Tevens kunt u een beroep doen op ondersteuning van maatschappelijk werk, geestelijk verzorger, psycholoog, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en ergotherapeut. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die u omringt met zorg en aandacht.

Zelf de regie behouden

Samen met uw naasten kunt u zich in een rustige omgeving voorbereiden op het naderende einde. U kunt het leven voltooien in alle waardigheid en eigenheid die het meest passend is. U behoudt zoveel als mogelijk zelf de regie daarover. Samen met u en uw naasten bekijkt het team de wensen en mogelijkheden wat betreft het verblijf in Het Spectrum De Rozenhof. Daarbij staat alles in het teken van het verwezenlijken van “de best mogelijke kwaliteit van leven”. Binnen de zorgvisie van Het Spectrum is euthanasie bespreekbaar.

Rondleiding aanvragen?

Voordat u besluit tot een verblijf in Het Spectrum De Rozenhof geven wij u graag een rondleiding. Maak een afspraak.

Download brochure Algemene voorwaarden