Het bestuur en verslaglegging

De gegevens op deze pagina waren tot 1 april 2024 van toepassing. Gegevens na 1 april 2024 zijn te vinden opĀ www.salios.nl

Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.
Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.

Bestuur

Stichting Het Spectrum heeft Ć©Ć©n bestuurder, de heerĀ Jurjen Sponselee.

Centraal managementteam

De bestuurder is voorzitter van het Centraal managementteam.
Het Centraal managementteam bestaat uit:

  • Armand Tournois (manager Business control)
  • Chantal Mol (manager Klant & Markt)
  • Erik Ploeg (manager Wijkverpleging & Welzijn)
  • Ingeborg Pellikaan (waarnemend manager Behandeling)
  • Leny BraksĀ (manager Verpleeghuiszorg & Revalidatie)
  • Katinka van Dongen (bestuurssecretaris)

Bekijk het Organogram.
Ter informatie:
– het Reglement Raad van Bestuur
– het Beleid vergoedingen onkosten en aannemen geschenken.

Raad van Toezicht

Het Spectrum heeft een Raad van Toezicht. De leden zien toe op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Stichting Het Spectrum. Bekijk het Reglement Raad van Toezicht (versie 2019)

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • W. Riegman (voorzitter)
  • J. Meijer
  • G.J. Waterink
  • S. Siepel


V.l.n.r: Willem Riegman, Jasper Meijer, Siri Siepel, Gert Jan Waterink

Verslaglegging

Stichting Het Spectrum legt jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten:
Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht
Bestuursverslag 2022
Geconsolideerde jaarrekening 2022
– Onkosten bestuurder (Overzicht onkostenvergoeding bestuurder 2022)

Ter informatie: Klokkenluidersregeling

Ā