Het bestuur en verslaglegging

Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.
Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.

Bestuur

Stichting Het Spectrum heeft Ć©Ć©n bestuurder, de heerĀ Jurjen Sponselee.

Centraal managementteam

De bestuurder is voorzitter van het Centraal managementteam.
Het Centraal managementteam bestaat uit:

 • Armand Tournois (manager Business control)
 • Chantal Mol (manager Klant & Markt)
 • Erik Ploeg (manager Wijkverpleging & Welzijn)
 • Hilda Freije (manager Bedrijfsbureau)
 • Ingeborg Pellikaan (waarnemend manager Behandeling)
 • Leny BraksĀ (manager Verpleeghuiszorg & Revalidatie)
 • Katinka van Dongen (bestuurssecretaris)

Bekijk het Organogram.
Ter informatie:
– het Reglement Raad van Bestuur
– het Beleid vergoedingen onkosten en aannemen geschenken.

Raad van Toezicht

Het Spectrum heeft een Raad van Toezicht. De leden zien toe op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Stichting Het Spectrum. Bekijk het Reglement Raad van Toezicht (versie 2019)

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • W. Riegman (voorzitter)
 • J. Meijer
 • G.J. Waterink
 • S. Siepel

Verslaglegging

Stichting Het Spectrum legt jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten:
Jaarrekening 2021
Bestuursverslag 2021
– Accountantsverklaring (Controleverklaring 2021)
– Onkosten bestuurder (Overzicht onkostenvergoeding bestuurder 2022)

Ter informatie: Klokkenluidersregeling

klik op bovenstaande illustratie om in groot formaat te bekijken.