Het bestuur en verslaglegging

Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.
Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.

Bestuur

Stichting Het Spectrum heeft één bestuurder, de heer Jurjen Sponselee.

Centraal managementteam

De bestuurder is voorzitter van het Centraal managementteam.
Het Centraal managementteam bestaat uit:

 • Hilda Freije (manager Bedrijfsbureau)
 • Erik Ploeg (manager Wijkverpleging & Welzijn)
 • Chantal Mol (manager Klant & Markt)
 • Annelies Smits (manager Behandeling)
 • Ingeborg Pellikaan (waarnemend manager Verpleeghuiszorg & Revalidatie)
 • Armand Tournois (manager Business control)
 • Katinka van Dongen (bestuurssecretaris)

Bekijk het Organogram.
Ter informatie:
– het Reglement Raad van Bestuur
– het Beleid vergoedingen onkosten en aannemen geschenken.

Raad van Toezicht

Het Spectrum heeft een Raad van Toezicht. De leden zien toe op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Stichting Het Spectrum. Bekijk het Reglement Raad van Toezicht (versie 2019)

De Raad van Toezicht bestaat uit:Raad van Toezicht Het Spectrum

 • C. Sas (voorzitter)
 • H.W.M. Beaard
 • M.C. Ruisch
 • G.J. Waterink
 • W. Riegman

 

Verslaglegging

Stichting Het Spectrum legt jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten:
– Jaarrekening 2019
Het Spectrum Bestuursverslag 2019
– Accountantsverklaring (Controleverklaring 2019)
Verantwoording onkosten bestuurder 2019

 

Uitvergroting van de visualisatie Geldstroom 2019.

 

 

 

 

 

Ter informatie: Klokkenluidersregeling