Het bestuur en verslaglegging

Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.
Het Spectrum bestuurder Jurjen Sponselee.

Bestuur

Stichting Het Spectrum heeft één bestuurder, de heer Jurjen Sponselee.

Centraal managementteam

De bestuurder is voorzitter van het Centraal managementteam.
Het Centraal managementteam bestaat uit:

 • Hilda Freije (manager Bedrijfsbureau)
 • Erik Ploeg (manager Wijkverpleging & Welzijn)
 • Chantal Mol (manager Klant & Markt)
 • Annelies Smits (manager Behandeling en waarnemend manager Verpleeghuiszorg & Revalidatie)
 • Armand Tournois (manager Business control)
 • Katinka van Dongen (bestuurssecretaris).

Bekijk het Organogram.

Raad van Toezicht

Het Spectrum heeft een Raad van Toezicht. De leden zien toe op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Stichting Het Spectrum.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • C. Sas (voorzitter)
 • H.W.M. Beaard
 • M.C. Ruisch
 • G.J. Waterink
 • W. Riegman.

Verslaglegging

Stichting Het Spectrum legt jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten. De Jaarrekening bevat tevens het Bestuursverslag en de Accountantsverklaring.

Het Spectrum Jaarverantwoording 2018

Uitvergroting van de Geldstroom 2018.