Verwijspunt 078 officieel van start!

Een unieke samenwerking in de regio is maandag 28 november gestart. Om 8.00 uur is door Paul van Gennip, bestuurder van Het Parkhuis, het ā€˜digitale startschotā€™ gegeven voor: Verwijspunt 078. Daaraan neemt ook Het Spectrum deel.

Wat is Verwijspunt 078?

De VVT alliantie Waardenland is een samenwerking van twaalf ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland en zorgkantoor VGZ. Een van de projecten vanuit deze alliantie is Verwijspunt 078, een samenwerking van zeven zorgaanbieders in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht: Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, Swinhove Groep, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils.

Het doel: tijdig een passend bed

Het doel van Verwijspunt 078 is het realiseren van tijdige en juiste plaatsingen van de oudere inwoners van de regio Drechtsteden naar een passend en beschikbaar bed voor diverse vormen van zorg:
– eerstelijnsverblijf (ELV) laag- en hoogcomplex
– observatie
– crisis
– geriatrische revalidatiezorg
– palliatieve zorg
– respijtzorg (vervangende mantelzorg)
– gedwongen opname met inbewaringstelling of rechterlijke machtiging

Tweede fase: Wlz-zorg

In de eerste helft van 2022 worden ook zorgvragen in de Wet langdurige zorg (somatiek en psychogeriatrie) door Verwijspunt 078 in behandeling genomen. Op deze manier zorgen de zeven deelnemende organisaties voor een gezamenlijke entreepoort voor verwijzers (denk aan huisartsen, casemanagers dementie, transferbureau en geriaters Albert Schweitzer ziekenhuis). Niet alleen ontvangen de cliƫnten sneller de juiste zorg op de juiste plek, het levert de verwijzers een enorme tijdsbesparing op.

Hoe werkt de praktijk?

Vanaf 29 november kunnen verwijzers bellen naar 078 20 20 300. De speciaal hiervoor opgeleide triagisten hebben een overzicht van alle beschikbare plaatsen en kunnen snel schakelen met de betreffende organisatie. Verwijzers kunnen de cliƫnt ook via Zorgdomein aanmelden. Daarnaast is een website beschikbaar: www.verwijspunt078.nl waar u meer informatie kunt vinden.