Kinderdagverblijf De Sterretjes sluit per 1 januari 2024

Kinderdagverblijf De Sterretjes sluit per 1 januari 2024 definitief haar deuren. De reden is dat Het Spectrum het terrein volledig wil benutten voor ouderenzorg. In september 2021 is dit besluit al gecommuniceerd naar alle collegaā€™s en ouders. Sindsdien is er gezocht naar een partij die aan de kinderen Ć©n de medewerkers een plek kon bieden. Na diverse gesprekken is Het Spectrum met SDK kinderopvang tot een overeenstemming gekomen. Dit besluit is gedeeld met collegaā€™s van het kinderdagverblijf. Alle ouders zijn hierover per mail geĆÆnformeerd. SDK kinderopvang doet alle ouders de komende periode een aanbod voor het afnemen van opvang op Ć©Ć©n van hun locaties per 1 januari 2024.Ā