Op bezoek in Vreedonk en De Sterrenlanden

We maken samen weer een stap in de richting van een samenleving zonder beperkingen. Vanaf zaterdag 5 juni versoepelt de overheid wederom diverse coronamaatregelen. Een aantal van die versoepelingen kunnen wij binnen Het Spectrum ook doorvoeren.

Huidige bezoekregels voor Vreedonk en De Sterrenlanden:

 • Een bewoner of klant mag maximaal vier personen per dag ontvangen (vanaf 5 juni). Dit geldt alleen voor de groene afdelingsunits. Wanneer een afdelingsunit rood is, is geen bezoek mogelijk. Op oranje afdelingsunits: beperkt bezoek op afspraak.
  Bij ingangen van De Sterrenlanden en Vreedonk hangen de bekendmakingen welke afdelingen gesloten (rood pamflet) zijn of beperkt bezoekers kunnen ontvangen (oranje pamflet).
 • U kunt nu met 4 personen gezellig naar buiten gaan.
 • De quarantaineperiode kunnen we voor gevaccineerde bewoners verkorten tot 5 dagen. Als we op de 5e dag een negatieve coronatest uitslag hebben, kan de bewoner uit quarantaine. Deze maatregel geldt alleen wanneer de bewoner volledig (dus twee keer) is gevaccineerd.
  Daarnaast geldt dat de artsen en verpleegkundigen van Het Spectrum kunnen besluiten om af te wijken van deze nieuwe quarantaineregel. Zij bekijken altijd de totale situatie binnen een afdelingsunit en bij hun afweging staat de veiligheid van alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers voorop.

Bezoektijden

De bezoektijden overdag zijn op alle dagen:

 • van 10.30 uur tot 12.00 uur
 • van 13.30 uur tot 16.30 uur

In de avonduren zijn de bezoektijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 18.30 uur tot 20.45 uur
 • De Sterrenlanden: zaterdag en zondag van 18.30 uur tot 19.45 uur
 • Vreedonk: zaterdag van 18.30 uur tot 19.45 uur

Basisregels blijven belangrijk

We vragen iedereen die onze locaties bezoekt om alert te blijven en de maatregelen te volgen.
De meeste bewoners in Vreedonk en in De Sterrenlanden (PG- en Somatiek-etages) zijn inmiddels gevaccineerd. Maar we houden er nog rekening mee dat niet alle revalidatieklanten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers zijn gevaccineerd.

 • U komt alleen als u geen klachten heeft.
 • Maximaal 2 persoon per bewoner per dag (exclusief kinderen tot en met 12 jaar).
 • U komt alleen tijdens de bezoektijden.
 • Bij binnenkomst in de locatie desinfecteert bezoek de handen.
 • Noteer uw gegevens op de daarvoor bestemde briefjes (registreren).
 • U zet het mondneusmasker – krijgt u van Het Spectrum – op de juiste manier op en draagt dit de gehele tijd tijdens uw bezoek. Ook kinderen vanaf 10 jaar dragen een mondneusmasker tijdens het bezoek.
 • Eigen mondkapjes zijn om hygiĂ«nische redenen niet toegestaan.
 • Wij kunnen u de toegang weigeren als u geen mondneusmasker draagt.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar gedurende het gehele bezoekmoment.
 • Draag het mondneusmasker gedurende het bezoekmoment.
 • Blijf thuis als u of uw huisgenoot klachten heeft die wijzen op Corona.

Wanneer bezoekers en bewoners samen naar buiten gaan, kan het mondneusmasker alleen af als zij voldoende (dus 1,5 meter) afstand van elkaar kunnen houden.

Gastheren en -vrouwen (vrijwilligers) bij de deur helpen u graag. We stellen het op prijs als u met hen niet in discussie gaat over de bezoekrichtlijnen. Deze vrijwilligers zetten zich in voor de veiligheid van onze bewoners en dat waarderen wij enorm.
De gastheren en -vrouwen bij de deur en ook de zorgteams spreken u erop aan als u zich niet aan de basisregels houdt, maar hun primaire aandacht is natuurlijk vooral gericht op de zorg voor de bewoners en revalidatieklanten. Daarom het dringende verzoek aan bezoekers zelf  de verantwoordelijkheid te nemen de basisregels na te leven.

Knuffelcontact

Het Spectrum voert vanaf woensdag 28 april wederom een versoepeling door: het zogenoemde ‘knuffelcontact’. Dit kan echter alleen onder de volgende voorwaarden en geldt alleen voor bewoners PG en Somatiek:

 • De bewoner is tweemaal gevaccineerd
 • De bezoeker is tweemaal gevaccineerd en heeft geen klachten
 • Knuffelcontact-bezoek is alleen mogelijk in de kamer van de bewoner
 • Als bewoner en bezoeker naar het restaurant gaan, naar buiten of (in De Sterrenlanden) naar de Hofzaal, blijven de regels gelden: mondneusmasker op tijdens het lopen en 1,5 meter afstand van elkaar

We vertrouwen erop dat bezoekers begrijpen hoe belangrijk het is om deze voorwaarden op te volgen. Zeker wat betreft het punt dat knuffelcontact alleen mogelijk is als bezoeker tweemaal zijn gevaccineerd.
Gelukkig merken we dat het overgrote deel van de bezoekers zich aan de regels houdt.

Jonge kinderen op bezoek

We zien regelmatig kinderen gezellig meekomen tijdens de bezoekmomenten. We vragen bezoekers nadrukkelijk om alert te blijven en kinderen thuis te laten wanneer zij (beginnend) verkouden zijn en/of hoesten. Het hoort bij de basisregels.

Testen en bescherming

De meeste bewoners zijn volledig gevaccineerd Toch blijft Het Spectrum bewoners testen en sluiten we soms afdelingsunits. Dat doen we om de volgende redenen:

 • het vaccin biedt geen 100 procent bescherming. Je kunt nog steeds corona krijgen. De afgelopen weken constateerden we helaas toch enkele besmettingen bij bewoners en medewerkers die al tweemaal zijn gevaccineerd.
 • nog niet alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zijn gevaccineerd. Dus ook om hen te beschermen is het belangrijk te weten wie corona heeft.
 • bij een coronabesmetting brengen we in kaart met wie iemand in de 48 uur ervoor contact heeft gehad. Bewoners, revalidatieklanten, medewerkers en vrijwilligers testen we dan preventief. Bezoekers informeren we over de GGD-richtlijnen en vragen we om zich te laten testen. Zo houden we zicht op de verspreiding en kunnen we die zo nodig indammen.

Het Spectrum houdt vast aan het dragen van beschermende middelen als een bewoner klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Dit doen we bewust, omdat het RIVM aangeeft dat Ă©Ă©n tot twee weken na de tweede vaccinatie 60 tot 90 procent van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat iemand na twee vaccinaties corona krijgt, is erg klein, maar niet nul.
Het is wel bekend dat iemand die na vaccinatie alsnog corona krijgt, meestal minder ernstig ziek is. Daarom moet iedereen zich na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Ook omdat nog niet bekend is hoe besmettelijk diegene dan is. U kunt meer lezen via de website van het RIVM over de werking van de vaccins.

Registratie

Wanneer bezoekers binnenkomen, is registratie noodzakelijk.  Deze gegevens hebben we nodig voor een eventueel contactonderzoek mocht er een besmetting zijn. De registratiebriefjes liggen bij de ingang en de ingevulde briefjes doen bezoekers  vervolgens in een daarvoor bestemde brievenbus.

Heeft u in de afgelopen 14 dagen een gebied bezocht met code oranje? Het is dan tot 14 dagen na thuiskomst helaas niet mogelijk om Het Spectrum te bezoeken.

Wanneer een afdeling binnen Vreedonk of De Sterrenlanden is gesloten

Op dit moment testen we uit voorzorg bewoners al met milde klachten. Dat betekent dat wij veel testen uitvoeren.
Als bezoekers – voordat zij komen – willen weten of de afdeling open is, kunnen zij de receptie van De Sterrenlanden bellen via 078 617 23 33 en de receptie van Vreedonk via 078 617 65 66.

Het kan voorkomen dat tijdens de reis naar De Sterrenlanden of Vreedonk de situatie verandert. Bij de ingang vermelden we welke afdelingen op dat moment geen bezoekers kunnen ontvangen. We begrijpen dat dit een teleurstelling kan zijn bij aankomst, maar we hopen dat bezoekers begrip hebben voor onze zorg voor hun naaste.

Rood of oranje

Op gesloten afdelingen (rood) is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen, omdat we daar het besmettingsgevaar zoveel mogelijk moeten beperken. Op een ‘oranje’ afdeling is alleen beperkt bezoek mogelijk.

Wat als er weer een besmetting is?

Het Spectrum bekijkt per situatie naar de best passende oplossingen. Als het mogelijk is, beperken we de quarantaine tot een bewonerskamer of appartement of tot de verkleinde unit. Als uw naaste een positieve uitslag krijgt op een Coronatest, bellen we u als contactpersoon direct.

Heeft of krijgt u klachten?

Als u (lichte) klachten hebt  die verwijzen naar Corona, zoals hoesten, verkouden, koorts, blijf dan thuis en laat u testen. Als u klachten hebt en u bent kortgeleden op bezoek geweest, laat het ons direct weten zodat wij -indien nodig- voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Huiskamers alleen voor bewoners

We verzoeken bezoekers buiten de huiskamers op de etages te blijven. In de huiskamer zijn vaak meer bewoners en medewerkers bijeen. Om mogelijke besmetting of verspreiding van het Coronavirus te beperken, blijven de huiskamers gesloten voor bezoek.

De gangen zijn – zolang we nog voorzichtig moeten blijven – alleen bestemd om naar de kamer of het appartement te gaan. Als u een klein stukje wilt lopen, vragen we u dit buiten te doen.

Restaurants

Bezoekers kunnen tijdens hun bezoek terecht in het restaurant waar koffie en thee verkrijgbaar is. In de restaurants kunnen maximaal 4 personen aan Ă©Ă©n tafel zitten (exclusief kinderen jonger dan 12 jaar).

We maken deze ruimte regelmatig goed schoon. De restaurants in De Sterrenlanden en Vreedonk zijn alleen open voor bewoners, hun bezoek en medewerkers van Het Spectrum. Waar mogelijk lunchen medewerkers op hun werkplek.

Heeft u vragen over de zorg?

Als familie vragen over de zorg of over hun naaste hebben, kunnen zij deze per e-mail stellen of op een ander moment telefonisch contact opnemen met de afdeling. De bezoekmomenten willen we zoveel mogelijk houden voor de persoonlijke aandacht voor elkaar. Ook willen we groepsvorming voorkomen.