Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep beogen fusie per 1 januari 2024

Ouderenzorgorganisaties Het Spectrum en het Parkhuis in Dordrecht en Swinhove Groep in Zwijndrecht hebben aangekondigd te willen fuseren. De drie organisaties uit de Drechtsteden-regio willen de juridische fusie op 1 januari 2024 afgerond hebben. Een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe organisatie is dat er plek is voor alle medewerkers en de zorg aan cliënten wordt gecontinueerd.

Beoogde fusie speelt in op uitdagingen zorgsector

Het Spectrum, het Parkhuis en Swinhove Groep, die bestuurd worden door respectievelijk Jurjen Sponselee, Paul van Gennip en Lilian Bouman, spelen met de fusieplannen in op de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat. “Die uitdagingen, met de toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte als sleutelwoorden, vereisen dat we als sector slimmer en efficiënter gaan werken. De krachtenbundeling zoals we die voor ogen hebben, is een grote stap naar betere en toekomstbestendige zorg in onze regio”, zegt Bouman.

Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep beogen fusie per 1 januari 2024

De drie organisaties zijn financieel gezond en hebben de fusie dan ook vanuit eigen kracht en vanuit het toekomstperspectief voor hun bewoners, klanten en medewerkers geïnitieerd. “Dankzij de bundeling van krachten kunnen we hen nog beter centraal stellen”, geeft Van Gennip aan. “De zorg wordt gecontinueerd en voor alle medewerkers zal er plek zijn”.

Door de schaalvergroting kan de fusieorganisatie, waarvan de naam op dit moment nog niet bekend is, al haar bewoners en klanten de zorg bieden die ze nodig hebben. Bovendien zal ze door de toegenomen mankracht en expertise innovatiever kunnen zijn en in staat zijn nieuwe zorgproducten en woonconcepten sneller te ontwikkelen.

“Vanuit de samenwerking kunnen Het Spectrum, het Parkhuis en Swinhove Groep de medewerkers meer loopbaanperspectief bieden, meer mogelijkheden voor specialisaties en daarmee interessantere werkomstandigheden” legt Sponselee uit. “Als nieuwe organisatie en actieve netwerkpartner zullen we bovendien de keten versterken”.

Bij aanvang van de fusie zullen de bestuurders Paul van Gennip, Jurjen Sponselee en Lilian Bouman de organisatie gezamenlijk leiden. 

Video’s beoogde fusie

Bekijk hieronder twee video’s: Ă©Ă©n van de bestuurders over de fusieplannen en een animatie over de beoogde fusie.