Zorgcontinuïteit gewaarborgd door mooie samenwerking

Sinds deze week is er een teststraat bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht geopend. Deze teststraat is een mooie samenwerking van 12 zorginstellingen (VVT Alliantie Waardenland) en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Zwijndrecht. De teststraat is speciaal bedoeld voor de eigen medewerkers. De alliantie wil zo garanderen dat zorgmedewerkers die bij de aangesloten zorginstellingen werkzaam zijn, snel kunnen worden getest op COVID-19. Daarmee blijft de zorgcontinuïteit in de eerstelijnszorg het beste gewaarborgd.

De teststraat is bedoeld voor medewerkers van 12 zorgorganisaties uit de regio’s Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, waaronder Het Spectrum. Samen dragen deze organisaties zorg voor ruim 10.000 cliënten. De afgelopen periode kon het ook voor zorgmedewerkers relatief lang duren voordat ze getest werden en vervolgens de uitslag van de test kregen. Met een eigen teststraat spelen de organisaties hierop in, zodat medewerkers bij een negatieve uitslag weer snel aan de slag kunnen.

De teststraat is zes dagen per week geopend. Het streven is een snel en adequaat testbeleid te voeren en dezelfde dag de uitslag van de test te hebben.

 

VVT Alliantie Waardenland

De VVT alliantie Waardenland is een samenwerking van 12 ouderenzorgorganisaties in de regio Waardenland en zorgkantoor VGZ. Samen staan zij voor goede zorg in de regio, maar willen zij ook de zorgcontinuïteit in de ouderenzorg garanderen. De zorgorganisaties die zijn aangesloten zijn:

Swinhovegroep, Het Parkhuis, PZC Dordrecht, De Blije Borgh, De Merwelanden, Het Spectrum, Waardeburgh, Leger des Heils, De Lange Wei, Present en Huis ter Leende. Rivas is ook aangesloten, maar werkt niet mee aan de gezamenlijke teststraat, omdat zij dit zelf in het Beatrix Ziekenhuis georganiseerd hebben.