Stapsgewijs naar rookvrij

Nederland gaat voor een gezonde, rookvrije werkomgeving voor medewerkers en vrijwilligers. Om dat te bereiken zijn verschillende initiatieven genomen, zoals de Tabakswet van de Rijksoverheid, de intentieverklaring Maak de zorg rookvrij van brancheorganisatie Actiz en het Nationaal Preventieakkoord. Ook Het Spectrum is stappen aan het zetten.

De bedoeling is om het rookverbod geleidelijk in te voeren. De Tabakswet stelt echter dat we al heel snel een eerste stap moeten maken: per 1 juli moeten we alle rookruimtes binnen Het Spectrum sluiten.

Dit heeft gevolgen voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Bezoekers mogen al langere tijd niet binnen de locaties en voor de hoofdingangen van Het Spectrum roken.

Wat gaat er veranderen?

In De Sterrenlanden verdwijnen de rookruimtes, zoals op Somatiek1, PG1 en op de begane grond bij de receptie. Bewoners die roken (ook als het een e-sigaret is), kunnen nog wel op een balkon of in de binnentuinen roken. Het roken op de kamer is al langere tijd niet toegestaan.
Mijn collega’s en ik beseffen dat dit voor sommige bewoners een vervelend bericht is. Helaas is de Tabakswet dwingend en we moeten ons aan die wet houden.

In Vreedonk verandert er nog niets voor bewoners. Zij kunnen naar buiten voor een rookmoment en mogen nog in hun eigen appartement roken. Dan gelden wel enkele voorwaarden: de bewoner leegt de asbak voordat een medewerker binnenkomt voor een zorgmoment en de bewoner ventileert zeer regelmatig. Om te kunnen ventileren brengt Het Spectrum bij de huidige, rokende bewoners in Vreedonk valbeveiliging aan voor het raam, zodat het raam volledig open kan.

Wat geldt voor Het Waterwiel, Het Polderwiel, Het Sterrenwiel, Het Stadswiel en De Prinsemarij en bij de klanten in de wijk?

De verandering (het sluiten van rookruimtes) heeft voornamelijk gevolgen voor de bewoners, medewerkers en vrijwilligers in de verpleeghuislocaties Vreedonk en De Sterrenlanden.
Binnen Wijkverpleging en Welzijn (waar de diverse woonlocaties onder vallen) verandert er nog niet veel. Er gelden al wel enkele afspraken en regels:

  • Binnen de locaties en in de Ontmoetingsruimten is roken niet toegestaan.
  • Klanten mogen in hun eigen huis/ appartement roken. Dan gelden wel enkele voorwaarden: de klant leegt de asbak voordat een zorgmedewerker binnenkomt voor een zorgmoment en de klant ventileert zeer regelmatig.

Stapsgewijs naar rookvrij

Het Spectrum streeft ernaar om in 2023 volledig rookvrij te zijn en zo mee te werken aan een Rookvrije Generatie. Hierover kunt u meer lezen via www.rookvrij.nl.

Dat doel wil Het Spectrum de komende jaren stapsgewijs bereiken en we betrekken de Cliëntenraden ook telkens bij de voorbereidingen.