Dementieroute

Thuiszorg de Wielborgh biedt in Stadspolders een speciale dementieroute. In deze route is er voor mensen met beginnende dementie extra aandacht voor een vaste structuur, vaste gezichten, regelmaat en dagbesteding.

Naast de reguliere thuiszorg zetten we ook andere zorgvormen in waaronder begeleiding. Hierdoor ondersteunen we mensen in het behoud van de eigen regie en het ondernemen van activiteiten. Het doel is om beginnend dementerenden zo lang mogelijk in hun eigen omgeving zorg en ondersteuning te bieden.

Meer weten over de dementieroute?

Neem contact op met Het Spectrum Thuiszorg de Wielborgh.