Specialisten Ouderengeneeskunde

De medische dienst levert alle medische zorg bij Het Spectrum. Binnen deze dienst werken gespecialiseerde artsen (Specialisten Ouderengeneeskunde), een verpleegkundig specialist, een praktijkverpleegkundige en een wondverpleegkundige.

De Specialist Ouderengeneeskunde is hoofdbehandelaar van de mensen die binnen Het Spectrum Vreedonk en Het Spectrum De Sterrenlanden verpleeghuiszorg krijgen. Daarnaast is de Specialist Ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de behandeling van klanten die tijdelijk opgenomen zijn in Het Spectrum Revalidatie De Sterrenlanden, Het Spectrum Observatieafdeling of palliatieve unit Het Spectrum De Rozenhof.

Bij u thuis

De Specialist Ouderengeneeskunde komt op verwijzing van uw huisarts bij u thuis om diagnostiek te verrichten of advies te geven bij complexe zorgvragen en medische problemen. Zo kan er bijvoorbeeld onderzoek plaatsvinden bij complexe problemen op lichamelijke gebied, bij achteruitgang van het geheugen of bij verwardheid. Ook kan de Specialist Ouderengeneeskunde van Het Spectrum advies geven over de mogelijkheden voor meer zorg en ondersteuning thuis.

Verwijzing

Voor een huisbezoek van de Specialist Ouderengeneeskunde heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Een casemanager dementie of wijkverpleegkundige kan u helpen bij het krijgen van een verwijzing.

Het team medische dienst:

Specialisten ouderengeneeskunde

  • Drs. Rick de Bruin
  • Drs. Janet Goedhart
  • Drs. Geertruid van Merwijk (eerste geneeskundige, kaderarts palliatieve zorg en SCEN arts)
  • Drs. Henriëtte Nieuwendijk – Gosselink (kaderarts geriatrische revalidatie)
  • Dr. Rob van de Ven
  • Drs. Jos-Paul Scholten

Verpleegkundig specialisten

  • Michelle Radenborg

Praktijkverpleegkundige & wondverpleegkundige

  • Daniëlle Zwartbol – Gelderblom

Afspraak maken?

Of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.