De ondernemingsraad

Meedenken, meepraten en adviseren

De Raad van Bestuur en het management van Het Spectrum vinden de inbreng van medewerkers belangrijk. Zij geven een waardevolle invulling aan de visie Zorg met aandacht, Aandacht met zorg. De Ondernemingsraad, als vertegenwoordiger van de medewerkers, heeft daarom een belangrijke rol binnen Het Spectrum.

De leden van de Ondernemingsraad zijn enthousiaste medewerkers die zich – naast hun reguliere werkzaamheden – inzetten voor de belangen van collega’s en Het Spectrum als organisatie. De leden denken mee, praten mee en adviseren de Raad van Bestuur en het management. Zij denken daarbij over de grens van hun eigen werkplek, afdeling of locatie heen met als doel bij te dragen aan een goede werkomgeving voor iedereen en een constante alertheid op mogelijke verbeteringen.

Verkiezingen

De Ondernemingsraad heeft leden uit verschillende disciplines binnen Het Spectrum. Om de drie jaar zijn er Ondernemingsraadverkiezingen. Tijdens een voorafgaande campagne presenteert de Ondernemingsraad de kandidaten waaronder mogelijke nieuwe leden of zittende leden die zich opnieuw verkiesbaar stellen.

Voor de Ondernemingsraad geldt de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Deze wet geeft de Ondernemingsraad, evenals bepaalde cao-bepalingen, een aantal bevoegdheden, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Met deze bevoegdheden kan de Ondernemingsraad invloed uitoefenen op het beleid van Het Spectrum. Zij gebruiken deze rechten onder meer bij organisatieveranderingen, veranderingen van personele of werktijdregelingen.

Maandelijks komt de Ondernemingsraad bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Tevens overlegt de Ondernemingsraad regelmatig met de bestuurder en de Raad van Toezicht van Het Spectrum.

In contact komen met de Ondernemingsraad?

We zien uw e-mail graag tegemoet.