Eerstelijns kortdurend verblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf binnen Het Spectrum met een medische noodzaak. De opname duurt minimaal 24 uur tot maximaal 3 maanden.
Een huisarts indiceert de noodzaak van een Eerstelijnverblijf.

Redenen voor ELV kunnen zijn:

  • geneeskundige zorg is nodig, maar niet via een ziekenhuisopname
  • de zorg thuis is tijdelijk niet verantwoord en/of adequaat

De inschatting is dat uw patiënt na een ELV kan terugkeren naar huis (uitgezonderd palliatieve zorg binnen de ELV).

Het Spectrum biedt verschillende vormen van ELV aan:

Bij ELV Hoog-complexe zorg en palliatieve zorg in De Rozenhof wordt de medische behandeling (tijdelijk) overgenomen door de Specialist Ouderengeneeskunde.
Bij ELV Laag-complexe zorg in Het Spectrum De Prinsemarij en palliatieve zorg in Hospice de Patio blijft de huisarts de hoofdbehandelaar.

Verwijzing nodig?

JA, van huisarts.
Aanmelding kan alleen via huisarts.

Voor een actueel overzicht van de beschikbare ELV plaatsen: ELV capaciteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & Drechtsteden

Contact

Klantenservice Het Spectrum:
 078 799 92 20
klantenservice@hetspectrum.nl

Vergoeding

Via de Zorgverzekeringswet (Zvw).