ANBI-status

De stichting voldoet aan de voorwaarden van de ANBI.

Naam: Stichting Vrienden van Hospice De Patio
RSIN: 8107.18.686
Adres: Markettenweg 50, 3314 JE Dordrecht
info@vriendenvandepatio.nl
Doelstelling: Lees meer over de doelstelling van Stichting Vrienden van Hospice De Patio
Functies: Voorzitter – Norman Ligtenberg
  Penningmeester РJan Versteeg
  Secretaris РHans Meier
  Algemeen bestuurslid РWillemien Dingemans
   
Beloningsbeleid: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Jaarverslag: Lees het Bestuurverslag 2020 van Stichting Vrienden van Hospice De Patio
Financiele Verantwoording: Lees de Jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van Hospice De Patio