Hartfalen

Revalidatie bij hartfalen

U komt naar Het Spectrum Revalidatie De Sterrenlanden in Dordrecht om te revalideren bij hartfalen. Het Transferbureau van het ziekenhuis regelt uw tijdelijke verblijf. Na uw aankomst stelt het revalidatieteam samen met u een behandelplan op.
Hierin staat bijvoorbeeld dat u:

  • leert om te gaan met uw ziekte,
  • handreikingen krijgt om u te helpen omgaan met uw beperkingen,
  • deelneemt aan behandelingen om uw conditie op te bouwen,
  • een dieetadvies krijgt met als belangrijkste aandachtspunt: minder zout in uw voeding.

Behandelaar

Uw behandeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Gedurende uw revalidatie krijgt u met verschillende behandelaren en zorgverleners te maken. Zij bespreken regelmatig uw revalidatie en passen indien nodig het behandelplan aan. U en uw mantelzorgers zijn bij dit overleg welkom. U geeft dit vooraf aan.

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen is de pompfunctie van uw hart verminderd. Het hart kan uw lichaam dan niet voldoende van zuurstofrijk bloed voorzien. Daardoor kunt u zich sneller moe of benauwd voelen bij inspanning, zoals lopen, traplopen of dagelijkse handelingen. Ook kunnen er vochtophopingen ontstaan op een aantal plaatsen in uw lichaam, bijvoorbeeld achter de longen, in de enkels, benen of in de buikholte.