Poliklinische revalidatie

Na een intensief revalidatietraject bent u voldoende hersteld om naar huis te gaan. Om uw herstel verder te ondersteunen, kunt u vervolgzorg krijgen via de poliklinische revalidatie. U hoeft dan niet meer in Revalidatie De Sterrenlanden te verblijven. De behandelingen richten zich dan nog meer op de specifieke verbeterpunten voor in de thuissituatie.

Ook voor de poliklinische revalidatie stelt het revalidatieteam een vervolgbehandelplan op. Dit plan sluit nauw aan op de activiteiten en therapieƫn die u volgde tijdens uw verblijf in Revalidatie De Sterrenlanden.

Behandelaar

Regelmatig bespreekt het revalidatieteam uw voortgang. De behandelaars bepalen samen met u hoe vaak u terugkomt voor een behandeling of therapie. Meestal is dat twee tot drie keer per week. U ontvangt een (digitaal) rooster met de afspraken, therapieƫn en behandelingen. Ook hierbij is deelname niet vrijblijvend. Wij verwachten dat u telkens aanwezig bent of het tijdig meldt als u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.

Vervoer

Het Spectrum adviseert u om vooraf informatie in te winnen bij uw ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden voor vervoer, de eigen bijdrage en het eventueel voorgeschreven taxibedrijf.

Kosten

Poliklinische revalidatie wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. Het is mogelijk dat u een verplicht of vrijwillig eigen risico moet betalen. Heeft u in dit jaar minder zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat nog openstaat. Heeft u dit jaar al meer zorgkosten gemaakt dan het verplicht of vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u niets.